Nieuws

Pas op! Meer volatiliteit en kortere cycli

Economische cycli worden korter en de uitslagen van groei en krimp groter. Op de beurs leidt dat tot meer volatiliteit. Volgens Pimco zijn beleggers hier nog onvoldoende op voorbereid.

Beleggers moeten zich instellen op meer volatiliteit als gevolg van kortere economische cycli met grotere uitslagen naar boven en beneden. De verschillen tussen landen worden ook groter. Dat stelt vermogensbeheerder Pimco in het rapport Investing in a Fast-Moving Cycle.

Dat heeft consequenties voor de beleggingsstrategie. De economische cyclus waar we nu in zitten, is een extreem voorbeeld. De opwaartse beweging begon halverwege 2020 en bereikt volgens Pimco al in het eerste kwartaal van dit jaar zijn hoogtepunt.

Het vervelende is dat centrale banken nog maar net begonnen zijn met hun cyclus van renteverhogingen en quantitative tightening (QT). Het gevolg is een economie die de top passeert, terwijl de rente nog even doorstijgt.

Te positief

Beleggers zijn zich volgens Pimco nog onvoldoende bewust van de consequenties. De relatief lage risicopremies op de aandelen- en obligatiemarkten zijn daar een bewijs van.

Markets appear priced for a blue sky scenario where central banks achieve the elusive soft landing without any meaningful amount of rate hikes.

Yield-curve

Obligatiebeleggers wordt geadviseerd om de yield- of rentecurve goed in de gaten te houden. Pimco denkt dat de yield-curve door alle onzekerheid de neiging zal hebben door te schieten. Er zullen momenten komen dat de curve te vlak is  -korte en lange rente dichtbij elkaar - en andere waarop hij te stijl is.

“Wij willen profiteren van de hogere volatiliteit," schrijft Pimco.

Voor de middellange termijn gaat Pimco uit van een relatief steile yield-curve. De inflatie wordt volgens Pimco nu nog onderschat voor de korte termijn en overschat voor de middellange termijn. Dat is de reden waarom (staats)obligaties met een korte duration nu de voorkeur hebben.

Treasuries bijna interessant

Maar de eerste paar weken van dit jaar laten wel zien hoe snel de markt verandert. Begin dit jaar bedroeg de rente op een Amerikaanse tienjarige staatsobligatie nog 1,5% (te laag volgens Pimco). Dat is inmiddels opgelopen tot ruim 1,8%.

Fondsbeheerder Geraldine Sundstrom zei vorige week donderdag tijdens een interview met Bloomberg dat met de 1,8% het moment nadert dat Pimco zijn mening over Amerikaanse treasuries herziet.

“Now with the selloff that we have seen and the improvement in the outlook we are coming closer to a fair area with what the market is pricing in terms of hikes by central banks”.

Honger om naar buiten te gaan 

Bij de bedrijfsobligaties kiest Pimco in toenemende mate voor een indexbenadering, een breed palet van obligaties dus, zonder grote uitschieters.

Maar een paar voorkeuren heeft Pimco natuurlijk wel. Zo wordt er meer dan normaal geïnvesteerd in obligaties van bedrijven uit zwaar getroffen sectoren zoals hotels, restaurants, luchtvaart en toerisme.

Pimco zit verder overweight in obligaties van banken en andere financiële instellingen. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit obligaties van relatief grote high-quality-bedrijven. “Die doen het over het meestal het best in de laatste fase van de economische cyclus," aldus Pimco.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie