Nieuws

Nederlandse gepensioneerden hebben het maar goed

Volgens de Global Retirement Index 2021 van Natixis IM behoort Nederland tot de vijf aantrekkelijkste landen ter wereld om met pensioen te gaan.

Natixis IM publiceert dit jaar voor de negende keer de Global Retirement Index. Deze geeft scores aan verschillende elementen die de pensioenomstandigheden in 44 landen beïnvloeden. De totaalscore voor elk land is gebaseerd op achttien factoren in vier brede categorieën: pensioenen, materieel welzijn, kwaliteit van leven en gezondheid.

In vergelijking met vorig jaar scoort Nederland lager op de categorie kwaliteit van leven en de subindex financiën. Materieel welzijn (derde), de hoogst genoteerde categorie van Nederland, scoort hoger dan vorig jaar. Nederland staat op de eerste plaats wat betreft werkgelegenheid, en achtste in inkomensgelijkheid en negende wat betreft inkomen per hoofd van de bevolking.

In de wereldwijde ranking hebben zich weinig grote wijzigingen voorgedaan. IJsland, Zwitserland en Noorwegen vormen nog steeds de top drie, gevolgd door Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië. Ondertussen zijn Duitsland en Canada van plaats gewisseld: Duitsland is achtste geworden en Canada tiende. Denemarken blijft op de negende plaats staan.

Opmerkelijk is het Verenigd Koninkrijk, dat voor het vierde achter opeenvolgende jaar daalt in de ranking. In het VK blijft het pensioenvooruitzicht verzwakken door de economische ontwrichting als gevolg van de Covid- 19-pandemie. Ook de Brexit zal niet hebben meegeholpen.

VS op een, Europa op twee

Enkele regionale conclusies: West-Europa staat na de VS op de tweede plaats met een totale score van 69%, maar heeft de hoogste scores voor zowel de subindices gezondheid en levenskwaliteit.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Noord-Amerika met 72% de hoogste score van alle regio's. Noord-Amerika domineert de algemene ranglijst, doordat het de hoogste regionale score heeft voor zowel de subindices financiën en materieel welzijn als ook de op één na hoogste score voor de subindices gezondheid en kwaliteit van leven.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Renteprobleem

Gepensioneerden zijn bijzonder kwetsbaar voor lage rentetarieven en stijgende inflatie, die beide van invloed zijn op hun inkomen. Voor velen zijn obligaties een hoeksteen van hun pensioenbeleggingen, omdat deze de minste risico's op verlies hebben. Maar lage rentes en hoge inflatie vereisen juist beleggingen in risicovollere activa om rendement te genereren en te zorgen voor een adequaat inkomen tijdens het pensioen.

Het beleggingsrisico moet echter in de loop van de tijd afnemen om schommelingen van het kapitaal te voorkomen. Dat betekent dat degenen die (bijna) met pensioen gaan een beleggingsstrategie met een laag risico moeten hebben. Hierdoor loopt het gespaarde vermogen het risico te worden uitgehold door de inflatie. Bovendien zijn veel pensioenfondsen aan het verschuiven van toegezegde pensioenregelingen naar beschikbare premieregelingen.

Particuliere beleggers zijn zich ervan bewust dat de pensioenverantwoordelijk steeds meer bij hen zelf komt te liggen, zo blijkt uit een eerdere rondvraag van Natixis. Als gevolg van de overgang naar beschikbare premieregelingen zegt de overgrote meerderheid (80%) meer geneigd te zijn te werken voor een bedrijf dat aangepaste pensioenbijdragen aanbiedt.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen