Nieuws

Reële rendementen vertellen het verhaal

Het reële rendement zegt veel over de fase waarin de economie zich bevindt. Mickael Benhaim van Pictet AM onderscheidt vier verschillende fasen met hun eigen gevolgen voor de obligatiemarkt. In welke fase zitten we nu?

Voor de obligatiemarkt zijn twee factoren van doorslaggevend belang: de nominale rente en de toekomstige inflatie. Samen vormen ze het reële rendement en bepalen dus wat een belegger uiteindelijk overhoudt aan zijn investering.

Het vervelende is alleen dat de toekomstige inflatie ongewis is. Er zijn wel manieren om een indicatie te krijgen, zegt Mickael Benhaim, hoofd Fixed Income Investment Strategy & Solutions bij Pictet Asset Management.

Een mogelijkheid is om naar de markt voor zogenoemde TIPS te kijken. TIPS zijn Amerikaanse staatsobligaties waarvan de hoofdsom meebeweegt met de inflatie. Hoe hoger de inflatie des te meer krijgt een belegger aan het einde van de looptijd terug. De koersontwikkeling van zowel TIPS als van reguliere staatsobligaties zeggen iets over de inflatieverwachtingen en het reële rendement.

Een negatief reëel rendement 

Momenteel is het verwachte reële rendement gezakt tot ver onder nul. Benhaim: “Die ongewoon lage waarde heeft te maken met het zeer ruime monetaire beleid dat centrale banken hebben gevoerd om de economie gezond te maken en impliceert dat beleggen in ogenschijnlijk veilige Amerikaanse staatsobligaties in reële termen tot geldverlies zal leiden”.

De inflatieverwachtingen kunnen echter snel veranderen. Het is daarom van belang de markten voortdurend in de gaten te houden. Een belangrijk begrip daarbij is de break-even inflatie.

Break-even

De break-even inflatie geeft het rendementsverschil weer tussen normale staatsobligaties en inflatie-gerelateerde obligaties. Hoe groter het verschil, des te hoger de toekomstige inflatie naar verwachting zal zijn, en omgekeerd.

Volgens Benhaim zijn er vier verschillende economische fasen denkbaar, elk met hun eigen gevolgen voor de financiële markten.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Scenario één

In scenario of fase één stijgt de break-even inflatie door een daling van de reële rendementen.

In dit geval is de algemene marktverwachting dat centrale banken gedurende lange tijd de rente laag zullen houden om de economie te ondersteunen en tolereren daarbij het vooruitzicht van een eventueel hogere inflatie in de toekomst. Dit is feitelijk de situatie van een groot deel van vorig jaar, na het uitbreken van het coronavirus.

Deze economische fase is over het algemeen gunstig voor obligaties uit opkomende markten, staatsobligaties en andere investment grade obligaties. Maar het is slecht voor de dollar.

Scenario twee

In scenario twee stijgt de break-even inflatie ook, maar dit keer door een combinatie van zowel stijgende nominale als reële rendementen. In dit geval is het minder waarschijnlijk dat het monetair beleid verder wordt versoepeld, aangezien de nominale rente waarschijnlijk haar dieptepunt heeft bereikt en de economie zich goed herstelt.

Het beeld voor de dollar verandert nu van negatief naar positief. Obligaties uit opkomende markten blijven het vermoedelijk goed doen, net als high-yield, maar voor staatsobligaties en investment grade zijn de voortekenen slecht.

Scenario drie

In scenario drie daalt de break-even inflatie als gevolg van een stijging van de reële rendementen. In deze economische fase beginnen de centrale banken hun monetaire stimuleringsprogramma’s langzaam af te bouwen om een oververhitting van de economie te voorkomen.

Dat is goed nieuws voor de dollar, maar slecht nieuws voor obligaties uit opkomende markten. Voor Amerikaanse hoog-risico obligaties en staatsobligaties is het neutraal.

Scenario vier 

Tot slot, in het vierde scenario, daalt de break-even inflatie door een combinatie van dalende nominale en reële rendementen. Dat wijst op een eind van de hoogconjunctuur, wat centrale banken uiteindelijk zal dwingen om de rente te verlagen.

Voor obligaties is dat niet slecht. Integendeel, vrijwel alle vormen van obligaties kunnen nu rekenen op stijgende koersen.

Huidige situatie

Het is duidelijk dat we in 2020 in zowel de VS als Europa in scenario één zaten. Begin dit jaar veranderde dat door de succesvolle vaccinatieprogramma's in scenario twee. De grote vraag is wat volgt. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Op zich zou het normaal zij als nu scenario drie komt. Dat zou overeenkomen met een klassieke economische cyclus. Dit is volgens Benhaim echter geen wet van meden en perzen. Het is best mogelijk dat op scenario twee, opnieuw scenario een volgt. Het kan ook zijn dat de centrale banken vol blijven stimuleren, waardoor scenario twee veel langer aanhoudt.

Wat beleggers dus nu moeten doen, is vooral de break-even inflatie goed in de gaten houden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie