Nieuws

Sectorrotatie gaat nog even door

Waarde-aandelen hebben sinds november vorig jaar een indrukwekkende inhaalslag gemaakt ten opzichte van groeiaandelen. Volgens T. Rowe Price is er nog ruimte voor meer groei van waarde-aandelen. "Stijgend dividend is goud waard."

Voor waardebeleggers is het lastiger kiezen. Eind vorig jaar was het nog eenvoudig om aandelen te vinden die duidelijk ondergewaardeerd waren. Maar sindsdien zijn veel van de waardeaandelen uit de sectoren industrie, financiële waarden, grondstoffen en (fossiele) energie omhooggeschoten. Dat heeft geleid tot hogere waarderingen.

Een aantal vermogensbeheerders denkt daarom dat het einde in zicht is voor de sectorrotatie. Zo niet T. Rowe Price, dat in een rapport met de titel What’s next for value stocks een warm pleidooi houdt om voorlopig vooral te blijven zitten in waarde-aandelen.

Economische aannames

Veel hangt af van de aannames die een belegger heeft, zegt fondsmanager John Linehan. Deze expert op het gebied van Amerikaanse large caps is positief over de economische groei. Hij gaat ervan uit dat het coronavirus nu echt snel onder controle komt en dat het investeringsprogramma van Joe Biden voor de infrastructuur nog jaren voor extra groei zal zorgen. De verwachting is dat de modernisering van de Amerikaanse infrastructuur 1% extra groei per jaar oplevert.

Met dat vooruitzicht ziet hij nog volop kansen voor waarde-aandelen, zelfs al zijn deze inmiddels een stuk duurder dan een half jaar geleden.

Nutsbedrijven

De waardering verschilt wel sterk per sector. Zo laten beleggers nutsaandelen – zoals elektriciteitsbedrijven – nog altijd links liggen, terwijl deze een hoog dividend uitkeren en goede vooruitzichten hebben door de groei van duurzame energie. Voor een valuebelegger is dat een kans, schrijft Linehan.

Een ander feit dat beleggers volgens hem niet mogen vergeten is dat het verschil in waardering tussen value- en groeiaandelen nog altijd erg groot is. Linehan: "De premie waartegen de Russel 1000 Growth Index wordt verhandeld ten opzichte van de Russell 1000 Value Index was eind maart nog altijd erg hoog, wat erop duidt dat er nog ruimte is voor een inhaaleffect."

Inflatie

Aandelen met een hoog dividend hebben bij Linehan sowieso een streepje voor. "Dit is een aandelencategorie die lange tijd is genegeerd door beleggers. Het is goed mogelijk dat we aan de vooravond van een trendbreuk staan."

Inflatie vormt wel een potentieel gevaar voor value-aandelen, net zoals dat geldt voor alle effecten. Immers, hoe hoger de inflatie, des te minder is het dividend waard. Linehan maakt zich daar echter weinig zorgen over. "Als de inflatie al hoog oploopt, dan is dat waarschijnlijk tijdelijk."

Bovendien zijn er zat dividendbedrijven voor wie een hogere inflatie ook een hogere winst betekent en dus een stijgend dividend. Sommige value-aandelen bieden als het ware een ingebouwde inflatiebescherming, wat een groot voordeel is ten opzichte van obligaties.

"Er zijn zat dividendbedrijven voor wie een hogere inflatie ook een hogere winst betekent, wat weer goed is voor het dividend"

Kansrijke sectoren

Nutsbedrijven behoren zoals gezegd tot de favoriete aandelen van Linehan, maar er zijn meer cyclische aandelen die bij hem in de smaak vallen. Zo zijn onder andere in de hoek van de financials en energie-aandelen nog veel aantrekkelijke long-time buys te vinden. Dat zijn weliswaar twee sectoren die al een enorme rit hebben gemaakt dit jaar, maar volgens Linehan geeft dit ook aan hoe lang ze uit de mode waren.

Daar waren natuurlijk ook goede redenen voor. Bij de banken hebben de lange periode van weinig groei en lage rentestanden de marges onder druk gezet. In de oliesector was het een kwestie van overaanbod en groeiende concurrentie uit de hoek van windenergie, zonneparken en andere vormen van "renewables".

Dat banken geruime tijd uit de gratie waren heeft geleid tot lage koers-winstverhoudingen. Het is volgens Linehan goed mogelijk dat er nu een periode aanbreekt met hogere economische groei, hogere inflatie en hogere rentestanden. Dat zou allemaal gunstig zijn voor de banken.

Van de oliebedrijven maken enkele de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat is een moeizaam proces dat vele jaren in beslag gaat nemen, maar onmogelijk is het niet. Daarnaast zal de wereldwijde vraag naar olie en vooral gas nog een tijd hoog blijven, terwijl er weinig aanbod bijkomt. "Dat is gunstig voor de marges."

Stockpickersmarkt

Volgens Linehan wordt de markt van value-aandelen de komende maanden sowieso meer een stockpickersmarkt, waarbij ook aandelen van gezondheidsbedrijven steeds vaker in beeld zullen komen. Daarbij geldt dat bedrijven met een goed management, potentieel hebben voor kostenbesparingen en een progressief dividendbeleid voeren en/of eigen aandelen inkopen bij hem een streepje voor hebben.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus