Nieuws

Pensioenfondsen halveren beleggingen in staatsobligaties

De overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel heeft volgens AXA IM met name ingrijpende gevolgen voor de beleggingen in obligaties, zo laat een eerdere aanpassing van het Britse pensioenstelsel zien.

In de webinar, getiteld The Great Dutch Bond Billions Rotation, gaat Hanneke Veringa, hoofd AXA IM Nederland, nader in op de grote beleggingsgevolgen die de transitie naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel zal hebben.

Dat stelsel gaat van een DB-systeem naar een DC-systeem. Regelgeving domineert dan niet langer de beleggingskeuzes die pensioenfondsen zullen maken. Belangrijker is dat zij genoeg inkomen genereren - tegen een aanvaard risico uiteraard - om pensioendeelnemers hun doelen te laten halen.

Hanneke Veringa van AXA IM

Deze omslag heeft volgens Veringa vooral grote gevolgen voor de obligatiekeuzes die pensioenfondsen zullen maken. Van het Nederlandse pensioenvermogen van 1,7 biljoen euro is momenteel 500 miljoen euro in kredietwaardige staatsobligaties belegd. Dat bedrag zal volgens haar halveren.

Met de opbrengst worden vooral kredietwaardige bedrijfsobligaties gekocht, die meer yield geven maar niet veel minder risicovol zijn. Het zou haar niet verbazen als beleggingen in kredietwaardige bedrijfsobligaties de komende jaren zullen verdubbelen tot 600 miljard euro. "In het Verenigd Koninkrijk is het pensioenstelsel eerder aangepast en daar is de allocatie naar credits sterk gestegen."

Geen renteschok

Axa IM verwacht niet dat deze omvangrijke obligatierotatie zal leiden tot grote schokken in de Europese obligatiemarkt. De obligatieverschuiving zal geleidelijk verlopen, en met name de markt van staatsobligaties is groot genoeg om de vermindering van vraag op te vangen. Daarnaast koopt de ECB rustig door, waardoor vraaguitval wordt opgevangen. Zal er sprake zijn van rente-effecten, dan vooral in de markt van langlopende obligaties.

Kwetsbaarder is de markt van credits. AXA IM verwacht echter niet dat de extra vraag zal leiden tot sterk stijgende rentes. Reden is dat een deel van de houders van credits zal opschuiven naar risicovollere bedrijfsobligaties om voldoende yield te ontvangen. "Er is ongetwijfeld impact maar die zal ook meevallen, doordat pensioenfondsen hun portefeuille-aanpassingen in de loop der tijd verrichten."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie