Nieuws

Nu diversifiëren met EM-bonds

State Street Global Advisors meent dat beleggers EM-obligaties niet langer kunnen negeren. Daar is de markt te belangrijk voor en de voordelen te groot.

De obligatiemarkt in opkomende markten (EM) heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen. Met de goed verhandelbare EM-obligaties, die passen in een index, kom je uit op een bedrag van 6500 miljard dollar.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Toch laten veel westerse beleggers de EM-bonds nog altijd links liggen. State Street Global Advisors adviseert dit te veranderen. De markt is volgens de vermogensbeheerder te groot om nog langer te negeren. Daar komt bij dat de EM-bonds tal van voordelen bieden.

Hoger rendement bij beperkt kredietrisico

Het eerste voordeel is het relatief hoge rendement. State Street onderscheidt vier verschillende soorten van EM-obligaties. De belangrijkste drie zijn: staatsobligaties in harde valuta (vooral dollars), staatsobligaties in regionale valuta en bedrijfsobligaties in harde valuta.

Deze drie groepen leverden samen eind 2020 een rente op van ongeveer 4%. We weten allemaal dat dit een stuk hoger is dan wat er in landen als de VS, Duitsland, Nederland of het VK te krijgen valt.

Veel beleggers zullen zeggen: “Ja, maar er kleeft ook een hoger risico aan”. Volgens State Street valt dat best mee. De EM-schulden hebben volgens kredietbeoordelingsbureaus een effectieve rente die iets beneden high-yield obligaties ligt uit westerse landen, maar daar staat tegenover dat hun gemiddelde “credit rating” beter is.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Diversificatie

Een tweede voordeel is diversificatie. Zeker voor pensioenfondsen en verzekeraars, die volatiliteit haten, kunnen EM-obligaties uitkomst bieden. De rendementen op EM-schulden wijken namelijk nogal af van die op aandelen en obligaties uit het Westen. EM-debt hebben dus een stabiliserende werking op de portefeuille.

It's te economy stupid

Ten derde zijn er de economische vooruitzichten. In de vorige eeuw hadden EM-obligaties een slechte naam door de vele wanbetalingen van Zuid-Amerikaanse landen. Maar voor landen als China, India, Taiwan en Zuid-Korea is dat risico veel kleiner. Dit zijn landen die groeien als kool en ze hebben relatief lage schulden. De kans op defaults is daarom klein.

Het vierde punt dat State Street wil maken, heeft ook met de genoemde economische groei te maken. De belangrijke EM-valuta's blijken op basis van de zogenoemde Purchasing Power Parity (PPP) relatief goedkoop tegenover de euro. Dat maakt dit volgens State Street misschien wel het perfecte moment voor Europeanen om in EM-obligaties te stappen met een notering in lokale valuta. Beleggers die geen valutarisico wil lopen, kunnen zich daarentegen beter beperken tot EM-obligaties genoteerd in euro’s of dollars.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen