Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

De non-case voor staatsobligaties

Voor een groeiend aantal assetmanagers weegt het lage rendement van staatsobligaties niet langer op tegen het nut om de portefeuille te diversifiëren. De schokbrekerfunctie alleen volstaat niet meer. Uitzondering zijn Treasuries.

Staatsobligaties gelden als de ultieme plek om te schuilen in onrustige tijden. Maar gaat dat ook op in coronatijden? De pandemie heeft ook het obligatielandschap overhoop gehaald.

De combinatie van beleidsmaatregelen van de centrale banken en de snel verslechterende economische vooruitzichten, veroorzaakte een plotselinge en scherpe daling van de rente van toonaangevende staatsobligaties met een lange looptijd. Maar toen overheden vervolgens hun massale reddingspakketten aankondigden, keken beleggers bezorgd naar de groeiende staatsschulden.

Twee tegengestelde krachten begonnen te werken; meer obligatieaanbod van overheden om hun stimuleringsmaatregelen te financieren en meer vraag ten gevolge van extra obligatie-inkopen door centrale banken. Tot nu toe is de toegenomen vraag dominant. Dat verklaart waarom overheden geen problemen kennen de lawine aan nieuw staatspapier te slijten tegen ultra lage rentes.

De consensus is negatief

Wat vinden assetallocators van staatsobligaties? De consensus, gevormd door de adviezen van bijna 60 assetmanagers, is al jaren negatief. Een kleine meerderheid van 51% heeft een duidelijk verkoopadvies, 33% is neutraal en slechts 16% is positief. Kijken we naar de Top 15 assetallocators, dan is zelfs 60% onderwogen.

Opmerkelijk is dat koopadviezen gepaard gaan met weinig inhoudelijke argumenten. Voor assetmanagers die negatief zijn over staatsobligaties weegt het lage rendement niet meer op tegen het nut om de portefeuille te diversifiëren. Bedrijfsobligaties, inclusief high yield-obligaties en emerging market debt, die veel meer rendement geven, hebben duidelijke de voorkeur.

Een selectie van meningen

KBC: “In een wereldwijd gespreide portefeuille horen veilige overheidsobligaties als buffer tegen beursschommelingen. Maar aan de huidige lage rentes kleven grote risico's. Kortlopende overheidsobligaties bieden in de meeste gevallen negatieve rendementen. Bij langere looptijden is de minste rentestijging voldoende om de opbrengst in het rood te duwen."

Achmea IM: “In hoeverre bieden staatsobligaties met een negatieve rente nog voldoende diversificatie op portefeuilleniveau? Het antwoord op deze vraag is waarschijnlijk minder dan in het verleden. Door de lage rente is het opwaarts rendementspotentieel van staatsobligaties zeer beperkt. Dat nodigt ook niet uit."

Aberdeen Standard Investments: “Wij vinden de meeste staatsobligaties uit ontwikkelde markten duur. Ze weerspiegelen al grotendeels de schade van COVID-19, te weten: een steeds zwakker wordende economie, gematigde inflatie en lagere beleidsrentes”.

Candriam: “Staatsobligaties hebben tijdelijk voordeel gehad tijdens de vlucht naar kwaliteit tijdens de sell-off in maart, maar op de lange termijn voorzien wij dat de rentes nog lang laag blijven, wat staatsobligaties onaantrekkelijk maakt"

HSBC AM: “Na de recente rally is het verwachte rendement op staatsobligaties erg laag. De markt prijst een erg pessimistisch groeiscenario in. Overheden uit ontwikkelde markten hebben niet eerder voorgekomen niveaus van fiscale verruiming aangekondigd. Op basis van de huidige waarderingen is het onzeker of de obligatiecategorie staatsobligaties kan dienen als een vertrouwde manier om een portfolio diverser te maken."

L&G IM: "Risicovolle activaklassen zijn historische gezien goedkoop in vergelijking met staatsobligaties."

Dat zijn de negatieve adviezen. De markt van staatsobligaties heeft ook nog fans, zeker als het om Treasuries gaat.

Wellington: "Staatsobligaties kunnen nog voor winst zorgen als de rente verder daalt, bovendien zorgen ze nog altijd voor demping van het aandelenrisico."

Pictet AM: "De enorme steunaankopen door centrale banken, bedoeld om de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verminderen, bieden een sterke ondersteuning voor staatsobligaties en bedrijfsobligaties uit ontwikkelde landen.”

Aanbevelingen om te overwegen richten zich meestal op Amerikaanse Treasuries. Voor J.P. Morgan AM en BlackRock vormen de steunaankopen van de Fed het belangrijkste koopargument.

T. Rowe Price daarentegen is vooral gecharmeerd van staatsobligaties uit opkomende markten, die, en dat weet ook T. Rowe Price, allesbehalve veilig zijn.

Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

De impact van het coronavirus