Nieuws

De tien beleggingsplagen van Dr. Doom

Het coronavirus is niet het enige gevaar dat de beurs bedreigt. Nouriel Roubini, zelden te betrappen op optimistische vergezichten, noemt tien somber makende trends.

Nouriel Roubini is op beleggersfeestjes niet de man die voor de meeste lol zorgt. Niet voor niets is zijn bijnaam Dr. Doom. Hij dankt zijn bekendheid vooral aan het juist voorspellen van de kredietcrisis ruim tien jaar geleden. Sindsdien predikt hij samen met andere doemdenkers de ene beurscrisis na de andere.

Ook in coronatijden is Roubini niet het zonnetje in huis. Integendeel, het kan allemaal nog veel erger. Hij schetst een gitzwart scenario voor de toekomst. In een column op MarketWatch noemt hij tien ontwikkelingen die de wereldeconomie in een nog veel diepere crisis kunnen storten dan nu al het geval is. Fasten your seatbelts!

  1. Onhoudbare schulden - Overheden smijten met noodhulp voor bedrijven en werknemers die getroffen zijn door het coronavirus. Dat houdt de economie aan de praat, maar is het niet teveel van het goede? Roubini denkt van wel. Volgens hem waren de overheidsschulden in een aantal landen al onhoudbaar voor de crisis. Dat wordt door covid-19 alleen maar erger. Daar komen nog de private schulden bij. Aangezien de inkomensniveaus waarschijnlijk sterk zullen dalen, worden ook die schulden onhoudbaar. Economisch herstel wordt daarom dit keer veel moeilijker dan na de kredietcrisis van 2008.

  2. Demografische tijdsbom - Nog los van corona zullen de uitgaven aan gezondheidszorg de komende jaren exploderen door het groeiende aantal ouderen. Voor overheden die diep in de schulden zitten, wordt de vergrijzing steeds lastiger te financieren.

  3. Deflatie - Dalende prijzen. Fijn toch? Nee, helemaal niet, zegt Roubini. Hij verwacht dat de coronarecessie gepaard zal gaan met dalende prijzen en lonen over de hele linie. Talloze machines en fabrieken zullen worden stilgelegd. Er dreigt massawerkloosheid en kelderende grondstoffenprijzen vanwege een permanente overcapaciteit. Tot overmaat van ramp zorgt deflatie voor stijgende schuldniveaus, wat steeds meer bedrijven bankroet zal doen gaan.

  4. Nee, inflatie - Centrale banken zullen de komende periode naar nog radicalere instrumenten grijpen om de deflatie te bestrijden en de rentestanden laag te houden. Er komt een moment - zeker als de trend naar meer protectionisme doorzet - dat inflatie weer de kop opsteekt. De wereld belandt dan in een fase van stagflatie en dalende koopkracht.

  5. Groeiende ongelijkheid - Roubini gelooft niet, zoals Rutger Bregman of Thomas Piketty, in een reinigende werking van de crisis op de ongelijkheid in de wereld. Als miljoenen mensen hun baan verliezen of minder gaan werken, dan zullen de inkomens- en welvaartsverschillen volgens hem alleen maar groter worden. Rijke landen zullen een deel van de productie terug naar huis halen. Maar doordat de lonen in het Westen onvergelijkbaar zijn met die in arme landen, zal er een trend komen naar nog meer automatisering en robotisering. Voor de werkende klasse zal dat de lonen verder onder druk zetten. Dat leidt vervolgens tot meer populisme, nationalisme en vreemdelingenhaat.

  6. Deglobalisering - De coronacrisis zal ervoor zorgen dat de strijd tussen de grootmachten China en de VS opnieuw zal ontvlammen. De twee machtsblokken zullen verder uit elkaar driften en ook elders in de wereld zal dat voelbaar worden in meer protectionisme en nationalisme. De oorlog om de mondkapjes en beademingsapparaten was slechts het begin.

  7. Democratie onder druk - Politiek leiders zullen de crisis en het groeiende nationalisme gebruiken om meer macht te vergaren. In sommige landen zal dat leiden tot verlies aan democratische waarden en normen.

  8. Handelsoorlog China-VS - De taal uit Washington en Peking wordt de laatste tijd steeds rauwer. Roubini gelooft dat dit alleen maar erger zal worden. Er staat ons een keiharde handelsoorlog te wachten tussen de twee machtigste landen ter wereld. Technologische oorlogsvoering en cybercriminaliteit zullen daarin centraal staan.

  9. Politieke conflicten - Nog erger is dat een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog ook elders in de wereld tot diepere - misschien zelfs gewapende - conflicten kan leiden.

  10. Milieu en klimaatverandering - We weten inmiddels hoeveel schade het coronavirus aan kan richten. Maar er zijn meer virussen en natuurrampen die zware schade aan kunnen richten. De opwarming van de aarde zal ons volgens Roubini nog lang bezighouden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?