Nieuws

Pensioenfondsbestuurders verdienen 11% meer

De stijging van de bestuurdersbeloningen vond voornamelijk plaats bij (grotere) ondernemingspensioenfondsen. Desondanks betalen pensioenfondsen hun bestuurders gemiddeld genomen nog altijd onder de norm, aldus de TPRA-monitor Beloningen.

Ook leden van het verantwoordingsorgaan van pensioenfondsen ontvingen 2,4% meer en leden van de raad van toezicht kregen een kleine 7% meer aan beloningen. Verder wint de vaste vergoedingensystematiek steeds meer terrein ten opzichte van de variabele systematiek, zo blijkt uit het beloningenonderzoek.

Wat valt verder op: "De discrepantie in hoogte van de beloning van bestuurders is aanzienlijk. De beloningen voor vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in paritaire besturen variëren van minimaal 3000 euro tot maximaal 90.000 euro per jaar. Gemiddeld gezien worden paritaire bestuurders nog altijd ruim 13% onder de norm betaald, een daling van 3,5% ten opzichte van vorig jaar."

Bij pensioenfondsen die gebruik maken van professionele externe of onafhankelijke bestuurders variëren de jaarvergoedingen tussen de 10.000 en 51.000 euro. De grote variatie in de beloningen is gelegen in de grootte van fondsen, uiteenlopende tijdsbestedingen van bestuurders en marktopslagen voor professionele externen in besturen, aldus de onderzoekers. 

Boven de norm

"Het type bestuursmodel is eveneens een onderscheidende factor. In gemengde bestuursmodellen ligt het bezoldigingsniveau een stuk hoger dan bij het paritaire bestuursmodel. Uitvoerende bestuursleden werken doorgaans fulltime en hun gemiddelde jaarlijkse vergoeding komt uit op 171.000 euro per jaar op basis van vijf dagen per week."

"Dat is ruim boven de norm van 140.000 euro die geldt voor de grootste pensioenfondsen, maar ruim onder de 189.000 euro (2018) die de Wet normering topinkomens voorschrijft."

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen