Nieuws

Vergrijzing is een structurele rugwind

Omdat het beleggingsproces niet verandert, verwacht portfoliomanager Paul Vrouwes van IEXFonds 40-nieuwkomer NN Health Care Fund ook de komende jaren outperformance. Wat Vrouwes dit jaar vooral vreest, is dat de economische groei verbetert.

Wat is het succesrecept van het NN Health Care Fund?

“Het beleggingsproces is gebaseerd op fundamentele factoren en op beleggersgedrag. Om voor een aandeel te kiezen, moet een aandeel goed scoren op de factoren: momentum, kwaliteit, sentiment en waardering. De eindscore bepaalt of we een aandeel wel of niet opnemen in de portefeuille.”

“Het fonds heeft jarenlang zijn benchmark weten te verslaan als gevolg van een consistente uitvoering van het beleggingsproces. Hierdoor werden posities ingenomen in relatieve winnaars en, minstens zo belangrijk, wisten we grote relatieve verliezers te vermijden.”

“Deze quantbenadering is een groot verschil met hoe andere gezondheidsfondsen worden gemanaged. Om de risico’s beheersbaar te houden, spreiden we over landen en valuta, al bestaat een groot deel van de portefeuille uit Amerikaanse aandelen. Dat kan niet anders.”

Paul Vrouwes van NN Health Care Fund

Waarom zal het fonds ook in de toekomst beter presteren dan zijn benchmark?

“Omdat we niet van plan zijn om de formule te wijzigen.”

Hoe groot is het fondsteam?

“Naast mezelf als verantwoordelijk portfoliomanager bestaat het team uit senior portfoliomanager Manager Jeff Meys, drie dataspecialisten en twee analisten op ad hoc-basis die medische kennis combineren met financiële kennis. Ik leid het fonds sinds 2011 en heb daardoor inmiddels ook de nodige medische know how in huis.”

Op welke thema’s zet het fonds in?

“Als quantfonds zetten wij niet in op thema’s. Wij kijken alleen naar momentum, kwaliteit, sentiment en waardering. We zijn altijd overwogen in die vier factoren. De markt is voor ons leidend."

Werkt het fonds met liquiditeitscriteria?

"Uiteraard. Posities worden gerelateerd aan gemiddelde dagelijkse marktvolumes. Aan- of verkopen van het fonds mogen geen marktprijsverstorende werking hebben. Grofweg gezegd betekent dit dat het fonds niet meer dan een klein percentage van de dagelijkse beurshandel verhandelt. Belangrijker dan om makkelijk in een aandeel te stappen, is om er weer uit te kunnen stappen.”

Over de laatste tien jaar heeft het fonds gemiddeld 15% verdiend. Is dat ook in de toekomst haalbaar?

“Ik verwacht dat het fonds ook in de toekomst stelselmatig zijn benchmark zal verslaan. Geen idee tot welk rendement dat precies leidt."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

"De afgelopen tien jaar heeft het fonds met name geprofiteerd van de slechte gang van zaken van de gezondheidssector in de jaren 2008 en ervoor. Naast de bekende financiële crisis heerste er toen een grote angst voor een patent cliff, dat de grote farmaceuten hun patenten zagen aflopen zonder voldoende nieuwe medicijnen op de markt te brengen.”

“Toen er meer duidelijkheid kwam over de patent cliff gingen gezondheidsaandelen vanaf 2010 hard omhoog. De onderwaardering ging eruit. De gemiddelde koers-winstverhouding steeg aanzienlijk. De koersstijgingen kregen een extra lift door stijgende winsten. Omdat de FDA soepeler werd, kwamen producten makkelijker en sneller op de markt."

"Een gemiddeld medicijn, waar een patent op rust, heeft een levenscyclus van 20 jaar. Ongeveer de helft van de tijd wordt gebruikt om uitgebreid te testen. Eenmaal op de markt resteert dan nog maar tien jaar om winst te maken, alvorens goedkope generieke medicijnen de dure patentmedicijnen vervangen.”

“Over de pijpleiding voor de komende jaren maak ik me geen zorgen. Die is voldoende gevuld. Daarnaast geldt natuurlijk dat we steeds ouder worden, waardoor meer gezondheidszorg nodig is. Dat is een structurele rugwind. Omdat gezondheidsaandelen prettig zijn gewaardeerd, zie ik voldoende kansen.”

Met de heersende vergrijzing kan er weinig misgaan. Omzetten druppelen vanzelf binnen.

“Desalniettemin is het cruciaal om een gebalanceerde portefeuille van individuele aandelen te construeren bestaande uit posities met relatieve winnaars. Omdat de sector niet is gewaardeerd in overeenstemming met de toekomstige kansen, kan de sector bovengemiddeld goed renderen. Daar bovenop komt nog de extra winst die wij genereren.”

Wat zijn de verwachtingen voor 2019?

“Op korte termijn is het belangrijk wat wereldeconomie gaat doen. Als er een handelsoorlog komt, dan is dat gunstig voor de gezondheidssector. Die profiteert altijd als belegger defensieve posities innemen. Hoe meer ellende, hoe positiever dat is voor gezondheidszorg. Relatief dan wel.”

“Omdat gezondheidsbedrijven hoge vrije kasstromen genereren, kan er veel kapitaal naar dividend en de inkoop van eigen aandelen. Koersen worden verder ondersteund door fusies en overnames. We verwachten dat vooral grote bedrijven hun activiteiten en pijpleiding zullen uitbreiden door kleinere bedrijven over te nemen, of door vergunningen te kopen om producten te mogen verkopen. De huidige lage rentestand zal deze trend ondersteunen. Grote vijandige overnames verwacht ik overigens niet.”

Wat is het grootste risico dat de medische sector bedreigt?

“Het grootste risico voor de sector als geheel is, en dat klinkt misschien wat gek, een verbetering van de wereldwijde economische groei waardoor beleggers zich aangetrokken voelen tot de meer cyclische sectoren van de markt en de gezondheidssector links laten liggen.”

“Op ondernemingsniveau zou de omzet kunnen tegenvallen als gevolg van onvoldoende aanwas uit de pijpleiding. Strenger toezicht en concurrentie kunnen pijn doen. Wij houden sterk rekening met de verschillende risico's, hetgeen heeft geleid tot tot een gespreide portefeuille van ruim 40 aandelen.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Lees ook de verhalen over andere nieuwkomers in de IEXFonds 40:


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?