Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Gezondheidszorg is defensief én kansrijk

In een recessie is gezondheidszorg een van de weinige sectoren die defensieve kenmerken en aantrekkelijke groeikansen biedt. Socio-economische trends en de coronapandemie zorgen voor stijgende uitgaven in de gezondheidszorg. Innovatie, consolidatie en optimalisatie leveren ook wind in de rug op, schrijft fondsmanager Taymour Tamaddon van de US Large-Cap Growth Equity Strategy van T. Rowe Price.

"De macro-economische omgeving is dit en volgend jaar uitdagend. Een recessie is waarschijnlijk. Dat hoeft voor de gezondheidssector gene groot probleem te zijn.  Tijdens periodes van marktonzekerheid heeft de gezondheidszorg historisch gezien altijd relatieve veerkracht getoond. Dit komt door de inelasticiteit van de vraag naar veel gezondheidszorgproducten en -diensten. Immers, mensen worden in alle economische omstandigheden ziek, en dat zorgt voor een constante vraag naar ziekenhuiszorg, medische verzekeringen, verbruiksartikelen en behandelingen voor chronische aandoeningen.

Deze veerkracht van de sector werd opnieuw aangetoond tijdens de moeilijke marktomgeving in 2022, waarin de gezondheidszorgsector de S&P 500 Index met 15,8% overtrof. 

Tegelijkertijd biedt de gezondheidszorg aantrekkelijk groeipotentieel in de vorm van baanbrekende vooruitgang in geneesmiddelentherapieën en medische apparaten. De meest aantrekkelijke bedrijven in deze sectoren hebben niet alleen een sterk prijszettingsvermogen vanwege de innovatieve aard van hun producten, maar patenten en regelgevende goedkeuringen creëren hoge toetredingsbarrières.

Taymour Tamaddon

Structurele groei zorguitgaven

Ondertussen leiden sociaal-economische trends tot een groeiende vraag naar zorg. Mensen leven langer en de ouderenpopulatie groeit, wat leidt tot een verhoogde consumptie van gezondheidszorgproducten en -diensten. Technologische vooruitgang en biologische ontdekkingen zorgen ook voor een toename van gezondheidszorgvoorzieningen. Om de veerkracht van wereldwijde gezondheidssystemen te versterken, zijn aanzienlijke en voortdurende investeringen vereist.

Overheden zijn wakker geschud door de pandemie die een wake-up call was voor nationale gezondheidssystemen - en met name ziekenhuizen - omdat ze onder enorme druk kwamen te staan. Inmiddels wordt er meer kapitaal toegewezen aan de gezondheidszorg in verschillende sectoren.

Amerikaanse uitgaven zijn een duidelijke uitschieter

 

Veelzijdig beleggingsuniversum

Vanuit beleggingsperspectief biedt het gezondheidszorguniversum gedifferentieerde kansen - veelzijdig, complex, innovatief en over het algemeen met een lage correlatie met wereldwijde macro-economische omstandigheden. Binnen de brede diversiteit van de gezondheidszorgsector lijken momenteel drie gebieden of subsectoren bijzonder aantrekkelijk.

1. Beheerde zorg

Beheerde zorgbedrijven van Amerikaanse ziektekostenverzekeringen zijn aantrekkelijk, mede vanwege hun defensieve kenmerken, maar ook omdat de markt de aanzienlijke waarde die deze bedrijven creëren, onderschat. Door contracten af te sluiten met een scala aan aanbieders, zoals ziekenhuizen, artsen, laboratoria en andere specialistische faciliteiten, kunnen ze verlaagde ziektekostenverzekeringspremies aanbieden aan hun leden en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg handhaven.

Vanuit beleggingsperspectief worden veel van deze bedrijven momenteel verhandeld tegen waarderingen die het duurzame groeipotentieel aanzienlijk lijken te onderschatten.

2. Medische apparatuur

Producenten van medische apparatuur verbeteren de zorg door innovatie. Zo groeit de invloed van chirurgische robots in operatiekamers snel. Robotchirurgen helpen ook om chirurgen meer precisie en controle over instrumenten te geven, wat leidt tot verbeterde resultaten, snellere hersteltijden, kortere ziekenhuisopnames en over het algemeen lagere heropnamecijfers. Het percentage operaties dat met robotchirurgen wordt uitgevoerd, is nog relatief klein, wat betekent dat het groeipotentieel aanzienlijk is.

3. Medicijnen en therapieën

Farmabedrijven die uitstekende klinische gegevensupdates melden, trekken de aandacht van beleggers en worden beloond met grote koersstijgingen. Grotere farmaceutische bedrijven zijn ook op zoek naar mogelijkheden om biotechbedrijven over te nemen voor hun producten en technologieën."

Redactie IEX Profs: De gezondheidssector mag vorig jaar dan geweldig goed hebben gepresteerd, maar dit jaar verlopen de zaken minder soepel. YTD staat de MSCI World Health Care Index (in euro's) een kleine 3% in de min. De lichte daling van de dollar ten opzichte van de euro speelt hierin natuurlijk ook mee. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie