Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuws

De betere alternatieve beleggingen

Het beperkte verwachte rendement én de onzekerheid over de correlatie tussen obligaties en aandelen maakt dit tot een uitstekend moment om in alternatieve beleggingen te stappen. AF Advisors analyseert de kansen.

Sinds de jaren ‘80 was een beleggingsportefeuille die voor ongeveer de ene helft uit aandelen bestaat en voor de andere helft uit obligaties bijzonder populair. En met recht: in voor risico gecorrigeerde termen deed deze portefeuille het beter dan een belegging enkel in aandelen of obligaties.

De laatste jaren is deze asset allocatie geholpen door opkoopprogramma’s van centrale banken. Die duwden de rente naar beneden. Een lage rente levert doorgaans een prikkel om meer risico’s te nemen: aandelenkoersen zijn gedurende de periode van kwantitatieve verruiming dan ook hard gestegen. Daardoor staat de rente nu op een historisch dieptepunt, terwijl de beurzen op een all time high staan.

Maar hoeveel rendement mag u in de toekomst verwachten van de 50/50 portefeuille? Speelt u op safe en kiest u voor een tienjarige lening aan de Nederlandse staat, dan krijgt u slechts 0,5% per jaar. Natuurlijk kan u wat meer risico nemen en beleggen in bedrijfsobligaties, maar ook hiervan zijn de rentes hard gedaald.

Ander toekomstperspectief

En aandelen? Een handige vuistregel voor het toekomstig te verwachten rendement is de inverse nemen van de koers-winstverhouding. Historisch waren beleggers bereid om ongeveer zestien keer de winst van een bedrijf te betalen.

Dat geeft een verwacht rendement van 6%. Koers-winstverhoudingen zijn de laatste jaren scherp opgelopen. Zo kent de Amerikaanse S&P 500-index nu een verhouding van ruim 25. Dit impliceert een verwacht rendement van de 50/50 portefeuille van slechts 2 tot 3% per jaar, aanmerkelijk lager dan de historische 8%.

Naast het beperkt rendement, kunt u zich ook afvragen of de historische correlatie tussen aandelen en obligaties nog steeds een goede verwachting geeft voor de toekomst. Het is goed denkbaar dat zwakkere bedrijven extra moeite krijgen zich te financieren bij hogere rentes. Als centrale banken besluiten tot een verkrappend beleid en daarmee de rente omhoog duwen, dan kan dat leiden tot lagere obligatiekoersen én aandelenkoersen.

Het beperkte verwachte rendement en de onzekerheid over de correlatie tussen obligaties en aandelen, maakt dit een uitstekend moment om alternatieve beleggingen te overwegen voor een portefeuille. In dit artikel worden de voornaamste mogelijkheden van alternatives op een rij gezet. Aangezien sommige categorieën een significante minimale inleg vereisen, wordt in dit artikel uitgegaan van een portefeuille van minstens één miljoen euro.

Real Assets goede inflatiehedge

Met real assets heeft u het directe eigendom van bijvoorbeeld een kantoor, een stuk land, een tolweg of een bos ten behoeve van houtproductie, zonder tussenkomst van een financieel instrument. Aandelen en obligaties kunnen relatief eenvoudig worden uitgegeven, terwijl de voorraad real assets relatief stabiel is. Daarom vormen zij een goede inflatiehedge.

Een nadeel van real assets is dat spreiding moeilijker te realiseren is. U kunt bijvoorbeeld een pand kopen om te verhuren, maar u weet niet zeker of dat pand in een buurt staat die in de toekomst ook nog gewild is. Investeren in verschillende panden uit diverse geografische regio’s kan een goede oplossing zijn, maar daarvoor veel vermogen nodig. U kunt ook via beleggingsfondsen te beleggen in real assets.

In onderstaande tabel staan de historische rendementen van de belangrijkste real assets wereldwijd en de correlaties met wereldwijde aandelen en obligaties.

 

Historisch rendement (10 jaar)

Correlatie met aandelen (10 jaar)

Correlatie met obligaties (10 jaar)

Direct vastgoed

6%

0,5

0,6

Landbouwgrond

13%

0,2

0

Infrastructuur

10%

0,3

-0,1

Bosbouw

7%

0

0,2

Bronnen: NCREIF, MSCI, J.P. Morgan

Hedgefondsen hebben niet geleverd

Hedgefondsen beleggen hoofdzakelijk in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, maar doen dat met een veel breder instrumentarium dan gewone beleggingsfondsen. In onderstaande tabel staan de historische rendementen van de belangrijkste hedgefondscategorieën en correlaties.

 

Historisch rendement (10 jaar)

Correlatie met aandelen (10 jaar)

Correlatie met obligaties (10 jaar)

Equity hedge

-1%

0,8

-0,2

Equity market neutral

-1%

0,0

0,2

Macro / CTA

-1%

0,2

0,1

Event driven

1%

0,7

0,1

Bron: HFRX

Deze tabel maakt duidelijk dat hedgefondsen weliswaar een lage samenhang met traditionele beleggingen vertonen, maar de laatste tien jaar ook niets hebben opgeleverd. In combinatie met de relatief hoge kosten die hedgefondsen rekenen, vaak 1% tot 2% beheervergoeding en daarnaast een performance fee van 10% tot 20%, heeft dit gezorgd voor een afnemende interesse.

Daarnaast is het selecteren en monitoren van hedgefondsmanagers een tijdrovende zaak. U zou kunnen opteren voor een fund of hedgefondsen, hoewel die structuur weer een extra kostenlaag betekent.  

Grondstoffen profiteren van schaarste

Omdat beleggen in directe grondstoffen om praktische redenen vaak niet mogelijk is, wordt hierin veelal via derivaten belegd. Voor particulieren zijn er diverse beleggingsfondsen beschikbaar die via derivaten in grondstoffen beleggen. De voorraad grondstoffen is eindig en deze categorie vormt daardoor een goede inflatiehedge.

Een argument tegen het beleggen in grondstoffen is het ontbreken van intrinsieke waarde: waar een aandeel in principe profiteert van de productiecapaciteit van een bedrijf, worden grondstoffen enkel meer waard door toenemende schaarste. Hieronder de statistieken van de belangrijkste categorieën grondstoffen.

 

Historisch rendement (10 jaar)

Correlatie met aandelen (10 jaar)

Correlatie met obligaties (10 jaar)

Agrarisch

-6%

0,3

0,1

Energie

-13%

0,2

0

Metalen (industrie)

1%

0,4

-0,1

Bron: S&P GSCI

Private equity en private debt renderen sterk

Deze categorie bestaat uit aandelenbelangen of leningen aan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Veel beleggingsfondsen die beleggen in venture capital en private equity zijn door hoge instapdrempel vaak niet toegankelijk voor een particuliere belegger.

Opvallenderwijs bieden private equity en private debt vooral veel diversificatie ten opzichte van obligaties. Voor private equity geldt hetzelfde als voor hedgefondsen: de kosten zijn relatief hoog.

 

Historisch rendement (10 jaar)

Correlatie met aandelen (10 jaar)

Correlatie met obligaties (10 jaar)

Venture capital

-1%

0,5

-0,3            

Private equity

10%

0,5

-0,6         

Private debt

7%

0,5

-0,5

Bronnen: Cambridge Associates, Preqin

Conclusies

Veel alternatives hebben een beperkte correlatie hebben met aandelen en obligaties, maar vaak niet met beide tegelijk. En bijna alle alternatives zijn qua rendement de laatste tien jaar achtergebleven bij de traditionele beleggingen. Historische rendementen zijn echter zelden maatgevend voor de toekomst en het is onwaarschijnlijk dat de komende tien jaar net zo goed voor aandelen en obligaties worden als de voorgaande tien.

Meer spreiding binnen portefeuilles aanbrengen lijkt daarom noodzakelijk. Iedere categorie alternatives kent naast diversifiërende eigenschappen, ook specifieke nadelen. Dit maakt het zelfs voor een vermogende particulier moeilijk om een portefeuille optimaal in te richten met alternatives.

Dit artikel is geschreven door Bas Nagtzaam, Director Risk & Investments bij AF Advisors.

Guido Corbeau is Consultant bij AF Advisors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie