Nieuws

Volop kansen in alternatieve obligaties

De markt voor niet-beursgenoteerde obligatieleningen groeit als kool. Het voordeel is meer rente, het nadeel minder liquiditeit. Maar voor pensioenfondsen en verzekeraars maakt dat laatste niks uit.

Het buiten de beurs om beleggen in vastrentende waarden - ook wel alternatieve obligaties genoemd - belooft volgens Aegon Asset Management de komende jaren een bovengemiddeld rendement bij een laag risico.

Het nadeel is de lage liquiditeit, maar dat is voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars meestal geen probleem, omdat die per definitie beleggen voor de lange termijn en de obligaties dus kunnen houden tot het eind van de looptijd.

Nederlandse hypotheken

Enkele bekende alternatieve obligatievormen zijn hypotheken, infrastructuurleningen, bedrijfsleningen, studentenleningen en kredietkaartschulden.

Een van de all-time favorieten van Aegon is de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat is een omvangrijke markt van ongeveer 800 miljard euro met een zeer laag risico.

Dutch Mortgage Bonds bestaan in de regel uit duizenden private  hypotheekleningen die zijn samengevoegd tot een grote MBS met een hoge credit rating. De rente ligt gemiddeld 1,5% tot 2% boven de rente op een vergelijkbare staatsobligatie (de swap spread).

Extra rente met MKB-leningen

Voor wie bereid is tot het nemen van meer risico, kan kiezen voor zogenoemde SME-leningen. Dat zijn gepoolde leningen aan het midden- en kleinbedrijf.

De kans op wanbetalingen is hier uiteraard groter. Daar staat een swap spread tegenover van 7% tot 8%, waarmee SME-leningen vergelijkbaar zijn met high yield-obligaties op de beurs.

Een ander voordeel van alternatieve obligaties is dat het element duurzaamheid vrij makkelijk valt in te bouwen in het beleggingsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan leningen voor windmolenparken, gebouwen met een laag energieverbruik, sociale woningbouw, het spoornet of waterzuiveringsinstallaties.

Een bonus bij alternatieve ESG-obligaties is dat er vaak extra garanties aan vastzitten van overheden of verzekeringsconcerns.

Spreiding

Een van de nadelen vroeger van alternatieve obligaties was dat de markt erg klein was. Maar dat is volgens Aegon voltooid verleden tijd.

Beleggers hebben tegenwoordig een scala aan mogelijkheden. Ze kunnen kiezen voor ESG, of niet; lange of korte looptijden; meer of minder liquiditeit; Europees of een ander werelddeel; hoge credit ratings of lage. Aanbod genoeg dus.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen