Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Feature

Opkomende markten vragen om actieve aanpak

Beleggers in aandelen opkomende markten doen er verstandig aan deze markt met actieve fondsmanagers te benaderen, zo laat Guido Corbeau van AF Advisors met cijfers zien. "De helft van de actieve fondsmanagers blijkt goed in staat de index te verslaan."

meer

Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aandelen emerging markts hebben de afgelopen jaren sterk kunnen profiteren van de wereldwijd aantrekkende economie. Het aandeel van opkomende markten in de totale wereldeconomie is met 40% nu over de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld. De weging van opkomende markten binnen de MSCI All Country Index blijft met 12% echter zeer beperkt.

Een belangrijke reden hiervoor is dat de meeste opkomende landen pas vrij recent economische hervormingen hebben doorgevoerd en dat de kapitaalmarkten nog in ontwikkeling zijn. Ook beleggers erkennen dat opkomende markten een steeds belangrijkere plaats zullen gaan innemen in de strategische assetallocatie. Maar wat is dan het best: actief of passief aandelenbeleggen in EM?

Op dit moment wordt al bijna de helft van de beleggingen in Amerikaanse aandelen via een ETF of een indexfonds belegd. Dit percentage ligt zelfs nog hoger als het gaat om Japan, waar meer dan twee derde passief wordt belegd. Het volgen van een index is ook in opkomende markten de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het aantal passieve opkomendemarktenfondsen nam de afgelopen tien jaar sterk toe. Met als gevolg dat het marktaandeel van passief beleggen meer dan verdubbelde in deze periode.

De prestaties van actieve managers

Volgens de efficiënte-markthypothese zullen actieve fondsmanagers niet in staat zijn de markt te verslaan. De extra kosten die actief management met zich meebrengt zal tot een gemiddeld lager rendement leiden dan het volgen van de desbetreffende index.

Onderstaande tabellen laten echter een verrassend beeld zien. De tabellen geven een overzicht van de prestaties van actieve fondsen over drie opeenvolgende perioden van vijf jaar. Ondanks de lage verwachtingen blijkt de helft van de actieve fondsmanagers goed in staat de index te verslaan. Ook is het interessant om te zien dat er duidelijke verschillen zijn tussen rendement en risico.

In de eerste periode (2003-2007) worden de hoogste rendementen behaald met het hoogste risico. De tweede periode (2008-2012) laat juist het tegenovergestelde beeld zien. En in de meest recente periode (2013-2017) is er geen duidelijk verband tussen rendement en risico.

Rendement versus index 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Top 25% 3,02% 3,77% 2,77%
Tweede kwartiel 0,71% 0,78% 0,46%
Derde kwartiel -0,73% -0,55% -0,57%
Laagste 25%

-3,00%

-3,82% -2,75%

 

Volatiliteit versus index 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Top 25% 0,84% -1,85% 0,03%
Tweede kwartiel -0,42% -0,25% 0,16%
Derde kwartiel -0,26% -0,01% 0,15%
Laagste 25%

-0,17%

1,92% -0,33%

Gebaseerd op het verleden

Waarom is het volgen van een index niet de beste keuze in opkomende markten? De MSCI Emerging Markets is de meest gebruikte graadmeter om het succes van actief management binnen het universum opkomende landen te meten. Echter, het volgen van een naar marktkapitalisatie gewogen index, in het bijzonder in opkomende markten, leidt vaak niet tot de meest kansrijke investeringsmogelijkheden en dus ook niet tot de beste voor risico gecorrigeerde rendementen.

Dit komt voor een belangrijk deel omdat de index maar een beperkt deel van het totale universum van meer dan 10.000 bedrijven bevat. De MSCI Emerging Markets telt 845 bedrijven uit 24 verschillende landen en richt zich vooral op de grotere bedrijven. Daarbaast kent de index een sterke overweging in cyclische sectoren als technologie en financials. Een ander bepalend aspect is de wijze waarop de index wordt samengesteld: die is gebaseerd op prestaties uit het verleden.

Deze aanpak kan leiden tot exposure aan significante risico’s. Denk hierbij aan de grote verschillen tussen de onderliggende landen in demografische ontwikkeling, economische groei en politieke stabiliteit. Azië ontwikkelt zich aanzienlijk sneller dan andere opkomende landen. Dit is ook terug te zien in de samenstelling van de index, die voor bijna 75% bestaat uit Aziatische landen. China is met 30% veruit de grootste uitschieter.

"Een deel van de actieve managers heeft duidelijk zijn meerwaarde laten zien"

Zowel top down als bottom up

Ondanks de sterke opkomst van passief beleggen in opkomende markten heeft een deel van de actieve fondsmanagers de afgelopen jaren duidelijk zijn meerwaarde laten zien. Een groot deel van de strategieën laat op de langere termijn een significant hoger rendement zien dan de index. Ondanks de in het algemeen positieve vooruitzichten zijn er de komende tijd nog veel uitdagingen voor opkomende markten.

De BRIC-landen gaan nog gebukt onder bureaucratie, corruptie en fraude. De Filipijnen en Turkije hebben met veel politieke onrust te maken. Welke impact zullen de stijgende Amerikaanse rente en de stijgende olieprijs hebben op de wereldeconomie? En niet te vergeten: de ontwikkelingen met Noord-Korea en handelsoorlogen.

Een groot voordeel voor emerging markets als geheel is dat ze er nu beter voor staan dan een aantal jaren geleden. Ondanks de onzekerheden zien de economische indicatoren van de meeste lan- den er goed uit. De handelsbalansen zijn verbeterd en de centrale banken hebben nog voldoende mogelijkheden om de inflatie onder controle te houden en de economie te blijven stimuleren.

Zolang onzekerheid echter de boventoon blijft voeren en de opkomende markten zich niet tot een volwassen markt hebben ontwikkeld, kunnen actieve managers met een combinatie van een goede top-down- en een goede bottom-up-benadering zeker waarde toevoegen en ook de komende tijd voor betere risicogecorrigeerde rendementen zorgen.

Assetallocatie