Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Feature

Private equity heeft een biljoen dollar dry powder

Private equity-partijen hebben samen een biljoen dollar aan dry powder. Niet investeren in minder kansrijke bedrijven, maar even wachten met geld smijten kan zeker geen kwaad, aldus Guido Corbeau van AF Advisors.

meer

Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het toevoegen van alternatieve beleggingen is noodzakelijk geworden om de beste risico-gecorrigeerde rendementen te genereren en dus de beoogde beleggingsdoelstellingen te bereiken. Vooral institutionele beleggers en high-net-worth individuals (HNWI’s) hebben zich de afgelopen jaren meer op alternatieve beleggingen gericht.

Zo hebben Nederlandse hypotheekfondsen over de afgelopen jaren al meer dan 40 miljard euro opgehaald en de beleggingscategorie private debt heeft met een instroom van enkele miljarden over de afgelopen jaren ook in Nederland veel interesse.

Het bedrag dat Nederlandse pensioenfondsen naar private equity hebben gealloceerd is sinds de kredietcrisis bijna verdrievoudigd naar bijna 50 miljard euro. Toch is relatief gezien de allocatie over de afgelopen jaren iets afgenomen. Dit komt deels door de hoge kosten van private equity en beschikbaarheid van andere, goedkopere alternatieve beleggingen.

Lage correlatie, hoge rendementen

Desondanks beleggen juist de grotere pensioenfondsen (ABP en PFZW) meer dan gemiddeld in private equity. De Nederlandse private equity-huizen Waterland, Egeria en Anthea haalden afgelopen jaar recordbedragen op bij beleggers. Echter, deze bedragen staan nog wel in schril contrast met de miljarden die door de Amerikaanse partijen, zoals Apollo en KKR, werden opgehaald.

Volgens cijfers van de Nederlandsche Bank hebben Nederlandse pensioenfondsen van begin 2013 tot medio 2017 gemiddeld 38,6% rendement behaald. Alternatieve beleggingen, en in het bijzonder private equity was met een gemiddeld rendement van 78,6% de absolute uitblinker.

"Private equity was met een gemiddeld rendement van 78,6% de absolute uitblinker"

Hetzelfde beeld is zichtbaar over de afgelopen tien jaar, waarin private equity een jaarlijks rendement van ruim 10% behaalde versus 8,3% voor aandelen en 4,5% voor vastrentende waarden. Ook de correlatie met aandelen van 0,5 en met vastrentende waarden van -0,3 over de afgelopen tien jaar maakt private equity interessant.

Veel kapers op de kust

Beleggers worden naast de illiquiditeitspremie tevens gecompenseerd voor complexiteit. De private equity-sector werkt met veel vreemd vermogen. Naast de lage rente, die financiering van vreemd vermogen gemakkelijker maakt, neemt de concurrentie tussen kopers verder toe. Er is veel kapitaal beschikbaar en veel bedrijven bevinden zich op het overnamepad.

Afgelopen jaar werd wereldwijd maar liefst voor meer dan 3.000 miljard euro aan overnames besteed. Dit alles leidt tot hogere bedrijfswaarderingen en vormt mogelijk een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van private equity. De relatief korte aflossingstermijn en de hoge rentes, die horen bij het aantrekken van vreemd vermogen, zorgen ervoor dat een groot deel van de kasstroom wordt gebruikt voor het afbetalen van de financiering.

Bij hogere aankoopprijzen blijft er minder kasstroom over voor investeringen. En juist investeringen zijn van essentieel belang bij de waarde creatie en het uiteindelijke rendement.

Biljoen dollar aan dry powder

Dit dry powder is een fenomeen dat vooral bekend is bij venture capital. Venture capital-investeerders beleggen in vergelijking tot private equity-partijen vooral in kleine startende bedrijven. Deze durfkapitalisten willen voldoende kasgeld voorhanden hebben om snel te kunnen toeslaan als een kans zich voordoet.

Daarom houden investeerders hun kruit droog en wenden ze niet direct al het fondsvermogen aan voor investeringen. Volgens Preqin was er wereldwijd voor een biljoen dollar aan dry powder beschikbaar bij private equity-huizen. Het wachten met investeren hoeft op de korte termijn echter geen probleem te zijn.

Private-equity huizen worden juist betaald voor het behalen van goede rendementen. Het is dan ook beter om te wachten en niet te investeren in minder kansrijke bedrijven.

Meer info over risico's en kosten

En naast de bekende aanbieders proberen steeds meer traditionele vermogensbeheerders zich op private equity te richten. Het bekendste voorbeeld hiervan is BlackRock, dat tien miljard dollar wil ophalen om voor langere termijn in bedrijven te investeren.

Lees ook: BlackRock doet als Buffett

De verwachting is dat de toetreding van deze traditionele managers een positieve invloed zal hebben op de beheerkosten van private equity. Verder is het gebrek aan transparantie een belangrijk punt van kritiek op private equity. Beleggers willen graag meer informatie over exsposure naar risico’s, waardering van de onderliggende posities en over kosten.

De verwachting is ook dat regelgeving, de toenemende concurrentie en de eisen van investeerders de transparantie zullen verhogen. Het gaat lastiger worden voor private equity-partijen om dezelfde rendementen te behalen als in de afgelopen jaren.

Kansen in midmarket-segment

Onder andere de toenemende concurrentie en de hoge waarderingen zijn hier debet aan. Daarnaast leidt de grote hoeveelheid dry powder niet tot betere resultaten. Mede door de hoge waarderingen liggen er op dit moment meer kansen in het mid-market-segment. 

Daarnaast zijn de spreads op de andere populaire alternatieve beleggingen, zoals hypotheken en private debt, ingekomen. Maar, de ontwikkelingen op het gebied van kosten en transparantie kunnen private equity een nog interessantere beleggingscategorie maken.

Assetallocatie