Nieuws

Schroders: Nieuwe bullmarkt goud kan beginnen

James Luke en Mark Lacey van Schroders rekenen op een nieuwe bullmarkt voor goud. Geopolitieke spanningen, dure aandelen, goedkope dollar en een sterke Chinese vraag kunnen de goudprijs verder omhoog jagen.

James Luke en Mark Lacey, fondsbeheerders van Schroders, voorspellen dat er een nieuwe bullmarkt voor goud zit aan te komen. Daar dragen zij in het rapport Market complacency could bolster case for gold veel argumenten voor aan.

Zo wijzen zij op de toenemende geopolitieke spanningen, die beleggers risisco-avers kunnen maken. Volgens de fondsbeheerders is vooral de situatie in Venezuela en de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de Verengde Staten zorgelijk. Beleggers zijn zich daar in hun ogen nog onvoldoende van bewust.

Daarnaast zijn de waarderingen van aandelen tegenwoordig erg hoog. Volgens Luke en Lacey gaat het om waarderingen die tot 100% boven het historische gemiddelde van de afgelopen 90 jaar liggen. "Amerikaanse aandelen waren nog nooit zo duur." Daaruit vloeit voort dat de te verwachten aandelenrendementen laag zijn, wat de stap naar goud gemakkelijker maakt.

Gouden belegging

Goudprijs en S&P 500

Lage VIX

Verder speelt volgens de portfoliomanagers van Schorders ook de zelfgenoegzaamheid onder beleggers een belangrijke rol. De beste tijd om een verzekeringspolis af te sluiten, is wanneer verzekeraars de kans op een calamiteit laag inschatten. De VIX die de volatiliteit van de S&P 500 voor de komende 30 dagen meet, noteert op een 27-jarig dieptepunt. En dat is vreemd, menen de fondsbeheerders.

"Niet alleen gezien de extreem hoge aandelenwaarderingen, maar ook omdat centrale banken wereldwijd trachten het meest extreme monetaire beleid dat ooit is gehanteerd, terug te draaien."

Sterke Chinese vraag

Verder achten Luke en Lacey de kans groot dat de dollar in een bearmarkt terechtkomt. De dollar is op dit moment al zwak.

De Schroders fondsbeheerders wijzen tenslotte op de groeiende vraag naar goud vanuit China. Volgens de World Gold Council is de vraag vanuit China in het eerste kwartaal van dit jaar met 30% gestegen.

Extra veiligheid

Schroders rekent op een toename van de volatiliteit in de komende maanden. Een externe schok zal de volatiliteit onder duur geprijsde aandelen opjagen. Goud daarentegen is nu nog relatief laag geprijsd en daarom aantrekkelijk.

Goud kan goed presteren in tijden van zwakte op de aandelenmarkten, zo wijst de geschiedenis uit. Het edelmetaal fungeert als een veilige haven als de inflatie oploopt en de aandelenrendementen negatief zijn. Luke en Lacey zijn van mening dat deze relatie zich in de toekomst zal voortzetten. Zij achten het dan ook verstandig om een minimale allocatie in goud of goudaandelen in een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden.

Overigens is goud dit jaar al aan een aardige opmars bezig. De goudprijs, genoteerd in dollars, steeg met 13%. Dat is leuk voor beleggers die in dollars rekenen. Wij Europeanen hebben er minder plezier aan beleefd omdat de waarde van de euro ten opzichte van de dollar in dezelfde periode met even veel percenten steeg.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?