Nieuws

The case for emerging market debt

Terwijl de rente op obligaties uit de volwassen landen niet overhoudt, geven obligaties uit opkomende markten (EMD) yields die oplopen tot 6,5%. Kopen?

“De resultaten van 5% tot 8% in schuldpapier van opkomende markten overstijgen dit jaar onze verwachtingen,” zegt Roy Scheepe, portfoliomanager EMD bij NN IP.

Om daar optimistisch aan toe te voegen: “Ik voorzie dit jaar continuering van de positieve rendementen. Dat zal waarschijnlijk niet in dezelfde mate zijn als het afgelopen kwartaal, maar het verschil in waarde tussen obligaties van opkomende en ontwikkelde markten blijft aantrekkelijk.”

Waarmee Scheepe maar wil zeggen dat beleggers die op zoek zijn naar inkomen automatisch (ook) bij opkomende marktenschuld uitkomen. De search for yield gaat, door de lage inflatie en hulp van de centrale banken, onverminderd verder. “De keuze voor EMD is deels gedwongen. Traditionele obligaties geven weinig tot zelfs negatieve rente, terwijl houders van EMD 4% tot 6% kunnen verwachten.”

Hernieuwde inflow

Vanaf begin 2016 is er sprake van een sterke inflow in EMD-papier. “Naarmate de rendementen beter worden, komen er steeds meer beleggers op af. Het is een trend die zichzelf versterkt,” legt Scheepe uit. Eind 2016 was er wel een kort dipje toen Trump de verkiezingen won. Na twee maanden was de schade hersteld en kon de rally continueren.

“Het momentum voor beleggen in vastrentende waarden in opkomende markten blijft erg gunstig,” vertelt Scheepe. “Die trend begon in 2016 door een aantrekkende wereldeconomie. Maar ook fundamenteel gaat het in opkomende markten beter. De concurrentiekracht steeg de afgelopen jaren door substantiële depreciaties van lokale valuta. Bovendien zijn veel betalingsbalanstekorten omgezet in overschotten. Dat zijn allemaal tekenen van herstel.”

Valuta-oorlog

Maar zo zonnig als de EMD-markt er nu bij ligt, zo donker en triest waren de jaren voor 2016. Diliana Deltcheva, hoofd van Emerging Markets Debt van Candriam, somt nog even de problemen op, die de koersen van EMD toen onder druk zetten.

“De forse daling van de grondstoffen raakten veel opkomende markten. Daarnaast was er de sluimerende angst voor een harde Chinese landing. Kan Beijing de economische transitie goed managen? Dan was er nog de Fed die begon te dreigen met renteverhogingen. De VS was toen ook het enige land dat economisch goed draaide. De opkomende markten groeiden matig.”

Gevolg van de zwakke economische prestaties in de opkomende wereld was een al dan niet georganiseerde valutaoorlog die met name houders van EMD in lokale valuta’s midscheeps raakte. Deltcheva: “In de periode 2013 en 2015 daalden opkomende markten-valuta’s gemiddeld met 40% in waarde tegen de dollar. De Braziliaanse reaal verloor zelfs 60% van zijn waarde. Wij hadden maatregelen genomen. Onze lokale EM-valuta waren gehedged. Ook zaten wij long dollar.”

Gevarieerd speelveld

Ondanks de verbeterde economische omstandigheden in de opkomende markten wil dat niet zeggen dat Scheepe en Detcheva blind inschrijven op elke obligatie die op de markt komt. De keuze is ook enorm. NN IP kijkt naar 70 landen, Candriam naar 56.

Beide benadrukken het belang van strenge selectie. Scheepe “We proberen de probleemlanden te detecteren en problemen te vermijden, zonder ons te verliezen in de waan van de dag. Het belangrijkste is dat de coupon wordt uitgekeerd en de obligatie aan het einde van de looptijd wordt afbetaald. Is er een will to pay?”

Maar niet alleen de politieke en economische situatie van een land bepalen of Scheepe en zijn team obligaties aankopen. Ook de waardering speelt natuurlijk mee. Zo heeft Scheepe bijvoorbeeld een streep gezet door schuldpapier uit Zuid-Afrika (“politiek probleemland”) en Chili (“solide economie, maar te lage yield”). Liever steekt hij geld in landen die volgens hem ondergewaardeerd zijn, zoals Brazilië. “Wij gaan er vanuit dat daar het ergste achter de rug is.”

Deltcheva heeft een ander kooplijstje. Zij is nu met name gecharmeerd van onder meer schuld uit Argentinië (“indrukwekkend economisch herstel”), Mexico (“Trump valt mee”), Kazachstan (“vanwege de gestegen olieprijs”) en Mongolië (“wordt geholpen door het IMF). Een no go is voor Deltcheva, het zal niet verbazen, obligaties, uitgegeven door de overheid van Venezuela. “Ik ben eigenlijk verrast dat obligaties nog altijd worden afgelost.”

Enorm beweeglijk

In Zwitserland, bij Pictet AM, hebben ze onlangs het advies opgehoogd naar neutraal. Schuld uit de obligaties wordt vooral gewaardeerd door de hoge yield die het geeft. “Aantrekkelijk is iets anders dan veilig. De hoge yield heeft een reden,” zijn de waarschuwende ogen van EMD-specialist Eugene Choi van Pictet AM (zie foto).

“Ik denk niet dat beleggers de valuatcrisis in 2015 al zijn vergeten. Meer dan 15% verliezen met een obligatieportefeuille doet echt heel veel pijn.”

Volgens Choi is EMD het toppunt van een buy and hold-belegging. Tussentijds handelen raadt zij sterk af. “Daar is de beweeglijkheid te groot voor.” Bovendien, zo rekent zij voor: “De yield is goed voor 80% rendement. Never sell!”

Hard of lokaal?

Wie EMD koopt heeft de keuze uit schuld in harde of lokale valuta’s. Schuld in harde valuta’s geeft nu gemiddeld 5,5% rente. Die in lokale valuta’s een procent meer. Wat is aantrekkelijker?

Roy Scheepe van NN IP:“Hard of lokaal? Dat is afhankelijk van hoeveel risico je aandurft"

Scheepe: "Het momentum voor lokale obligaties is nu iets gunstiger. Deze obligaties, die het in het afgelopen jaren duidelijk slechter hebben gedaan dan schuld in harde valuta’s, worden nu geholpen door een aantal fundamentele factoren, zoals de toenemende economische groei in de opkomende markten en het herstel van de grondstoffenprijzen.

Diliana Deltcheva van Candriam: "We staan nog even aan de zijlijn"

Deltcheva: “Hoewel de meeste opkomende marktenvaluta’s een groot deel van hun verliezen weer hebben goed gemaakt, zijn ze nog altijd goedkoop. Dat is de reden dat we positief kunnen worden als de economische groei versnelt. We staan nog even aan de zijlijn en wachten met het nodige vertrouwen af op het moment om op de lokale EMD-trein te springen.”

Eugene Choi van Pictet AM: "Harde valuta's hebben minder last van enorme koersbeweglijkheid"

Choi: “Lokale valuta’s zijn nog altijd 20% ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar. Er is dus veel upside. Desondanks beschouwen we EMD in harde valuta toch aantrekkelijker. Voordeel van harde valuta-schuld is dat die geen last heeft van de enorme koersbeweeglijkheid die de lokale valuta-bonds kenmerken. Bovendien, de rally in lokale obligaties is in de afgelopen maanden wel heel hard gegaan. Een correctie dreigt. Maar voor de lange termijn zijn we wel heel positief.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?