Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Geld verdienen met EMD

Opkomende marktenobligaties bieden volgens de consensus op de lange termijn de beste obligatiekansen. Maar hoe daarin te beleggen?

Momenteel kijken beleggers verschillend naar korte- en lange termijn emerging market debt (EMD). Terwijl bij de tactische assetallocatie, de verwachtingen tussen drie en twaalf maanden, de consensus voor EMD op zijn best neutraal is, zijn de verwachtingen voor de langeretermijnrendementen positiever. Sterker, binnen de brede beleggingscategorie obligaties zijn beleggingshuizen het meest enthousiast over schuld in opkomende markten. 

Van EMD bestaan twee smaken: schuld genoteerd in lokale valuta en in buitenlandse valuta (vooral dollars). In veel assetallocatierapporten komt deze uitsplitsing niet naar voren, bij expected return-rapporten wel. EMD heeft traditioneel een sterke gevoeligheid voor de economische ontwikkelingen van de VS.

Rente-aanpassingen van de Fed hebben direct gevolg voor de Amerikaanse dollar, waardoor de dollarschuld meer of minder waard wordt. Een hoge Amerikaanse rente tempert ook de lust van internationale beleggers om in opkomende marktenobligaties te beleggen. Met de lage rentestanden in Europa, Japan en ook de VS kijken beleggers begerig naar de hoge rentes die EMD geven.

De adviezen voor EMD worden positiever
Consensus EMD mei 2017

 

Om de langetermijnverwachtingen van EMD in kaart te brengen heb ik een gemiddelde bepaald op basis van meer dan twintig rapporten. De consensusrendementsverwachtingen voor de komende vijf tot tien jaar zijn voor lokale valuta 5,75% en voor buitenlandse valuta 3,75%, een duidelijk verschil van 2%. Ter vergelijking: voor staatsleningen in de ontwikkelde markten ligt de verwachting met dezelfde looptijd op slechts 1,30%.

Actief of passief

Over timing in EMD zijn de meningen van assetallocator verdeeld. Strategisch gezien lijken de rendementsverwachtingen voor EMD aantrekkelijker dan voor andere obligaties, wat goed bij een buy & hold-strategie past. Aan de andere kant, de Fed heeft voor de rest van 2017 nog een paar renteverhogingen aangekondigd. Dit zal een negatieve impact hebben op deze assetclass.

Dan is er nog de vraag of moet worden gekozen voor een actieve of pasieve benadering. Beide beleggingsmogelijkheden hebben meerdere invalshoeken. U kunt assetallocatie actief of passief doen, maar ook de invulling, de selectie van beleggingsfondsen. Er zijn dus op de vraag of u actief of passief moet beleggen vier antwoorden mogelijk:

Beleggen in EMD kan op 4 manieren

Bij actief kunnen we stellen dat u capaciteit moet hebben in de vorm van beleggingsprofessionals die daadwerkelijk het beleid actief kunnen invullen. Actief betekent hogere kosten, die moeten worden terugverdiend met kwaliteit. In eerste instantie wordt dan meteen aan rendement gedacht, maar risicobeheersing is minstens zo belangrijk. Ook steeds belangrijker is de focus op onderwerpen als ESG en SRI.

Actief beleggingsbeleid sluit nadrukkelijk passief niet uit, zoals uit de diagram blijkt. Het gaat om keuzes maken en vaststellen waar u als organisatie goed in bent. Vaak is het goed genoeg om in één discipline actief te zijn, en daar kwaliteit te hebben. Dat zou bijvoorbeeld alleen assetallocatie of alleen fondsselectie kunnen zijn.

Keuze een is heel duur! Er zijn dan beleggingsprofessionals actief op assetallocatie én bij fondsselectie. Dat zijn bijna altijd twee verschillende personen of teams, kortom: veel mensen. Heel goedkoop is keuze drie. Met minder mensen kan deze variant prima ingevuld worden, maar de vraag is dan wel of alle risico’s onder controle zijn.


 

15 juni: Emerging Market Debt Lunch

Om een beleggingsfonds goed te kunnen beoordelen is naast de selectie van de manager ook kennis van de asset class belangrijk. Op 15 juni is er voor professionele beleggers de kans om van twee EMD-specialisten de kansen en bedreigingen van deze asset class te vernemen. De sprekers zijn werkzaam bij Nordea Asset Management en H2O Asset Management, een affiliate van Natixis Global Asset Management.

Tijdens de lunchbijeenkomst in het Rosarium in Amsterdam, die start om twaalf uur, krijgt u vanuit verschillende gezichtspunten een totaaloverzicht waarom EMD een belangrijke allocatie in uw portefeuille verdient.

Aanmelden? Alpha Research Kennislunch 15 juni 2017

Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Alternatieve beleggingen