Nieuws

Toezichthouders verbeteren personentoetsing

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsing.

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsing, zo schrijven de toezichthouders in een nieuwsbericht. Als een bank of verzekeraar een nieuw bestuurslid wil aanstellen, dan toetsen de toezichthouders die persoon. 

De informatievoorziening is verbeterd, de interne werkwijze is aangepast en DNB en de AFM hebben nadere stappen gezet in de uitwerking en het voorbereiden van de pilot met externe deskundigen in het toetsingsproces.

De verbeteringen op een rij: 

  1. De informatie op de websites is verbeterd om zo meer inzicht te geven in het toetsingsproces en de verschillende stappen die daarin worden onderscheiden. 

  2. DNB en de AFM dragen tevens bij aan het verder versterken van de rechtspositie van de kandidaat. 
  3. DNB en de AFM zullen op verschillende aspecten externe expertise in het toetsingsproces betrekken, onder andere door externe deskundigen aan te stellen.
  4. Verder nemen DNB en de AFM stappen om een vertrouwenspersoon in te stellen. Deze zal een rol krijgen in het geval van een conflict over de benaderingswijze en de communicatie tijdens het toetsingsproces. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?