Wet op Financieel Toezicht

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) van 1 januari 2007 zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.
De Wft geeft inzicht in de normen die gelden voor de financiële sector (inzichtelijkheid). Het onderscheidt de toezichttaken van DNB en van de AFM (doelgerichtheid). De derde hoofddoelstelling (marktgerichtheid) beoogt dat de wet de concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector in nationaal en internationaal perspectief versterkt.

Verder moest de Wft bijdragen aan een vermindering van administratieve lasten en andere toezichtkosten, aan de totstandkoming van een transparant en slagvaardig toezicht en aan een verdere verbetering van de rechtszekerheid voor financiële ondernemingen. De Wft werd kort voor de kredietcrisis van kracht. Van de vermindering van administratieve kasten en toezichtkosten is derhalve weinig terechtgekomen. Meer weten?