Nieuws

China gaat Japan achterna

China kampt met een te hoge bedrijfsschuld, die volgens Pimco sterk lijkt op die in Japan in de jaren zeventig en tachtig.

De schuldenlast in Azië is de laatste tien jaar sterk toegenomen. In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten zijn daar echter niet verheden maar bedrijven de schuld van. Het is een situatie, die vooral in China, de komende jaren kan zorgen voor lagere groei en (nog) meer oninbare leningen. Tenminste, dat schrijven Roland Mieth en Tomoya Masanao van Pimco in een deze week verschenen paper.

Een korte blik op de cijfers zegt volgens hen genoeg. De bedrijfsschulden als percentage van het bruto nationaal product zijn in China sinds 2007 opgelopen met zeventig procentpunt tot 120%. Bedrijven nemen daardoor inmiddels meer dan de helft van alle schulden voor hun rekening. En nog erger is dat de leningen aan met name staatsbedrijven weinig productieve investeringen hebben opgeleverd.

Het is volgens Mieth en Masanao een zorgwekkende ontwikkeling, maar nog geen ramp omdat de overheid en huishoudens een terugval in de kredietverlening aan overheidsbedrijven grotendeels kunnen opvangen.

Doorpakken

Waar zij vooral voor vrezen is dat de overheid het niet aandurft om echt door te pakken bij de kredietverlening aan overheidsbedrijven. Dat de overheid kiest voor een beleid van “kicking the can down the road” en alleen in periodes dat de economische groei hoog is de kredietverlening aan overheidsbedrijven terugdringt. 

Mieth en Masanao vergelijken de ontwikkeling in China met die van Japan. Ook Japan zat in de jaren zeventig en tachtig in een situatie dat de economie gedragen werd door bedrijfsinvesteringen en de export. Het moest overschakelen naar een meer door consumptie gedreven economie, en Japan koos ervoor om dat heel geleidelijk te doen.

Lethargie

Een keuze waar Japan tot op de dag van vandaag de prijs voor moet betalen. Eerst barstte in de jaren tachtig de kredietluchtbel. In de jaren negentig liep het aantal oninbare leningen sterk op. En nu durven bedrijfsleven en huishoudens nauwelijks nog risico's te nemen.

Zo’n vaart hoeft het in China natuurlijk niet te lopen. Maar Mieth en Masanao bereiden beleggers er wel alvast op voor dat het met de economie niet altijd zo kan blijven groeien als in het verleden en dat het aantal leningen dat niet kan worden teruggevorderd zal toenemen. Dat geldt zeker als de vergrijzing over een aantal jaren zijn top bereikt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen