Nieuws

Spaartaks in 2017 op de schop

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de eerste stap gezet op weg naar belasting over werkelijk behaald rendement over vermogen.

Vanaf volgend jaar heeft de ficus bij de vermogensrendementsheffing meer oog voor de werkelijke rendementen, die behaald kunnen worden met grote en kleine vermogens. Er gelden drie schrijven in box 3 van de inkomstenbelasting, waarbij het veronderstelde rendement stijgt naarmate het vermogen groter is.

Wie meer dan een miljoen euro aan vrij besteedbaar vermogen bezit, kan in de ogen van de Belastingdienst 5,5% fictief jaarrendement halen. Bij vermogens tussen een ton en een miljoen euro is het verwachte rendement 4,7%, en bij vermogens van minder dan een ton rekent de fiscus met 2,9% rendement. Het belastingtarief blijft 30% over het verwachte rendement. 

Tot nu toe gaat de fiscus uit van 4% rendement op vermogen, ongeacht hoe groot dat is. Over dat vastgestelde rendement wordt 30% belasting geheven vanaf 24.437 euro. Fiscale partners zijn vrijgesteld van belasting tot 48.874 euro. Het bedrag dat vrijgesteld wordt van belasting wordt volgend jaar verhoogd naar 25.000 of het dubbele daarvan voor fiscale partners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realistischere vermogensrendementsheffing

Een meer realistischere vermogensrendementsheffing is de eerste stap op weg naar een belasting over werkelijk behaalde rendementen. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zo’n belasting mogelijk is. Vorig jaar noemde hij 2020 als het invoeringsjaar voor belasting over het werkelijke rendement op vermogen.

Op basis van onderzoek naar een alternatief voor de vermogensrendementsheffing in box 3 legt Wiebes de Kamer drie alternatieven voor om het reëel behaalde rendement op vermogen te belasten.

  • Variant 1: Belastingplichtigen rekenen jaarlijks af met de fiscus over ontvangen rentes en dividenden, en behaalde koerswinsten.
  • Variant 2: Ontvangen rentes en dividenden worden meteen belast. Beleggers betalen belasting over winst, zodra deze wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld als beleggingen met koerswinst van de hand worden gedaan.
  • Variant 3: Aan het begin van het jaar wordt vermogen gespecifieerd naar spaargeld, aandelen, obligaties, vastgoed en overige. Na afloop van het jaar wordt voor elk van deze onderdelen het gemiddelde rendement berekend en belast.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus