Nieuws

Passief wint weer

Opkomende markten worden als inefficiënte markten gezien. Dan zou actief beheer waarde moeten toevoegen. Niet dus.

Opkomende markten worden wel als toonbeeld van een inefficiënte markt gezien. Voegt actief beheer dan extra waarde toe ten opzichte van fondsen die een passieve index volgen, vraagt Larry Swedroe - een voorvechter van passief beleggen - zich af. De veronderstelling is dat actieve fondsbeheerders de index moeten kunnen verslaan, gezien de veelheid aan verkeerd geprijsde assets.

Swedroe ziet er een mooie vraagstelling in. Hij onderzoekt de prestaties van de tien grootste actief beheerde beleggingsfondsen in opkomende markten, inclusief de fondsen die al vijftien jaar bestaan. Uit die analyse destilleert hij de tien best presterende fondsen en stelt de vraag in hoeverre die beter presteerden dan passieve fondsen.

De tweede vraag is of die extra prestatie opweegt tegen het risico dat een belegger minder gelukkig is bij zijn fondsselectie. Swedroe vergelijkt de actief beheerde fondsen met de rendementen die vergelijkbare indexfondsen van Vanguard en DFA behaalden over dezelfde periode.

Niets zo inefficiënt als hoge kosten

Opnieuw wijst Swedroe op het kostenaspect. En dat is een argument dat losstaat van de overtuiging dat opkomende markten minder efficiënt zijn en dus de ideale plek voor actief beheer. Een passieve fondsbelegger profiteert van het marktrendement minus lage kosten, terwijl een actieve fondsbelegger hetzelfde marktrendement behaalt minus hoge kosten.

De kosten om een dergelijk fonds te beheren in de minder liquide opkomende markten liggen dermate hoog, dat actieve beheerders na aftrek van alle kosten nauwelijks waarde kunnen toevoegen.

Uit Swedroe’s analyse blijkt dat als beleggers een goed functionerende glazen bol hebben om op voorhand de actief beheerde fondsen te selecteren die na vijftien jaar de grootste zijn, dan maken ze kans om de index te verslaan.

Goede pasieve fondsen

Maar zelfs dan blijven de prestaties achter bij een gelijkgewogen portefeuille van drie passieve fondsen van DFA. Daarnaast ontbreekt het bewijs dat beleggers vooraf de toekomstige winnaars weten te selecteren.

Opkomende markten zijn niet zo inefficiënt als wel beweerd wordt, stelt Swedroe. De flexibiliteit die fondsbeheerders hebben werkt niet altijd in hun voordeel. Daarop pleit de voorvechter van het passieve beleggen er weer voor om een portefeuille te bouwen met goede passieve fondsen, die blootstelling bieden aan een breed pallet van factoren. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie