Nieuws

Herstel banken EU duurt nog jaren

De uitdagingen waar Europese banken voor staan kunnen nog jaren duren voordat ze zijn opgelost, stelt Pioneer.

Sinds begin van dit jaar zijn risicovolle assets erg volatiel. De onrust raakte met name financiële aandelen. Financials drukten de prestaties van Europese aandelen. Banken, verzekeraars en financieel dienstverleners hebben substantieel slechter gepresteerd dan de rest van de markt, schrijft Pioneer Investments. De vermogensbeheerder analyseert waar de kansen en de risico’s voor financials liggen.

Europese banken staan er beduidend beter voor dan voor de crisis. Zij opereren in een situatie waarin kwantitatieve verruiming de toon zet. Dat helpt om de balansen op orde te brengen. Banken beschikken sindsdien over kwalitatief betere kapitaalbuffers, minder leverage en een beter financieringsprofiel. Striktere regulering brengt echter ook hogere kosten met zich mee. Het oude businessmodel van banken levert minder winst op.

Tegelijkertijd wordt het werken moeilijk gemaakt door de structureel lage rente. De negatieve depositorente zet de rentemarges onder druk en tast de winstgevendheid aan. Europese banken zitten vooral verlegen om groei en inflatie, om de winstgevendheid op te krikken en slechte kredieten op te lossen, een erfenis die de banken nog meetorsen van de financiële crisis. Met name in Italië kampen de banken met veel slechte kredieten. 

Meerjarenplan om problemen op te lossen

Pioneer wijst ook op de fragmentatie in het Europese bankwezen en het gebrekkige raamwerk van de muntunie. Er worden weliswaar stappen in de goede richting gezet, maar er zijn nog veel hindernissen die geslecht moeten worden. De uitdagingen waar Europese banken voor staan kunnen nog jaren duren voordat ze zijn opgelost. 

Daarom kiest Pioneer voorzichtig positie met betrekking tot de bankensector. De voorkeur gaat uit naar banken met een bewezen businessmodel, solide kapitaalbudgets en gezonden financiering. Banken die midden in en herstructurering zitten hebben het bijzonder moeilijk. Selectie is daarom van wezenlijk belang.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente