Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Schrijf AT1-obligaties niet af

Bij de overname van Credit Suisse kwamen AT1-beleggers er berooid vanaf. Weinigen willen hun handen nog branden aan Additional Tier 1-bonds, maar Jolien Brouwer van Invesco ziet juist kansen voor deze obligaties. De aantrekkelijke yield en de lage rentegevoeligheid maken het kopen van deze obligaties tot een goede strategische zet.

AT1, het klinkt als een lokale tv-zender of de excentrieke naam van een multimiljardair, maar in de financiële wereld staan Additional Tier 1 contingent convertible bonds (AT1’s, of Coco’s) voor convertible effecten die zijn uitgegeven door Europese financiële instellingen, bedoeld om besmetting in de financiële sector te voorkomen door in tijden van crisis te fungeren als een direct beschikbare bron van bankkapitaal. AT1’s hebben doorgaans hogere yields en een lagere correlatie met traditionele vastrentende producten, waardoor ze een nuttig diversificatie-instrument vormen.  

De hoogtijdagen van de AT1’s begonnen zo’n vijftien jaar geleden. Na de financiële crisis kregen banken strengere regels opgelegd binnen het Basel III-akkoord. Met AT1-obligaties konden banken aan die strengere regelgeving voldoen en tegelijkertijd op veilige wijze kapitaalbuffers opbouwen. De obligaties zijn bedoeld om de behoefte aan regeringsingrijpen te verminderen en om moral hazard bij crediteuren, die uitgaan van staatssteun, te voorkomen.

Correlatie met langlopende obligaties

Wat maakte AT1’s nou zo populair bij beleggers? Coco’s hebben, net als traditionele obligaties, geplande rentebetalingen, maar worden uitgegeven met een ‘eeuwigdurende’ looptijd. Ze kunnen na minimaal vijf jaar en daarna op gezette tijden worden opgevraagd. Ondertussen kunnen de rentebetalingen worden opgeschort zonder dat er sprake is van wanbetaling – vergelijkbaar met dividenden uit gewone aandelen. Om die reden staan ze laag in de kapitaalstructuur van banken, en dat draagt bij aan een hoger rendement, terwijl hun aandelenkenmerken en lage renterisico voor historisch lage correlaties met obligaties met een lange looptijd zorgen.

Coco’s kunnen worden omgezet naar bankaandelen wanneer nodig en op het moment dat de bank onder het ‘Point of Non-Viable’ komt, kunnen AT1’s volledig worden afgeschreven.

AT-1's bieden spreiding

Uitzondering op de regel

Normaliter worden AT1's pas omgezet in aandelen of afgeschreven als het tier 1-aandeelkapitaal is uitgeput. Dat werd echter bij Credit Suisse omgedraaid. Zwitserland vormt hierin namelijk een reglementaire uitzondering op de regel. AT1’s werden geclassificeerd als hoger dan aandelen waardoor de houders ervan al hun geld verloren.

Mocht eenzelfde soort situatie zich voordoen in Europa, dan houdt de regelgeving voor overnames dit tegen. Er was voor Coco's in de rest van Europa dus geen reden tot paniek, en al helemaal geen reden om volledig uit AT1’s te stappen.

Jolien Brouwer

Vele voordelen

De assetklasse heeft een ongebruikelijk en aantrekkelijk risico-rendementsprofiel met kenmerken van zowel obligaties als aandelen. Ze kunnen dienen als een innovatieve, alternatieve bron van inkomsten. AT1-obligaties hebben in het verleden hogere rendementen geboden dan de meeste traditionele obligaties met ook nog een lager renterisico doordat ze aflosbaar zijn. Daarbij zijn AT1- obligaties minder gevoelig voor renteschommelingen en hebben ze een lage correlatie met overheidsobligaties en IG-bonds.

"AT1-obligaties hebben in het verleden hogere rendementen geboden dan de meeste traditionele obligaties"

Kortom, Europese beleggers hoeven zich niet te laten afschrikken door het Credit Suisse-incident, maar mogen Coco’s, met de nodige waakzaamheid in het achterhoofd, blijven omarmen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen