Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Opties op ETF's

Extra rendement op uw ETF? Euronext introduceert opties op indexfondsen. Maar u moet wel weten wat u doet.

Recent kwam Euronext met de introductie van hefboominstrumenten óp indexfondsen. Het gaat om call- en putopties op de volgende zes trackers:

  • iShares MSCI Emerging Markets
  • iShares Eurostoxx50
  • iShares MSCI Europe
  • iShares S&P500
  • iShares MSCI World
  • iShares Japan euro hedged

Zoals blijkt zijn vooralsnog alleen enkele indexfondsen van iShares uitverkoren. Mogelijk dat in de toekomst op een groter aantal fondsen opties verhandelbaar zullen zijn. Met de opties op indexfondsen kunt u uw risicopositie precies aan uw gewenste profiel of visie aanpassen. Zo is het mogelijk callopties te schrijven om extra rendement te genereren.

Stel u heeft de 500 MSCI Emerging Market ETF in positie. De actuele koers van deze ETF is gelijk aan 34 euro. U kunt de callopties met uitoefenprijs 34 euro, aflopend in december 2015, schrijven (verkopen) voor 2,45 euro. U heeft dan de verplichting de iShares ETF tegen 34 euro uit te leveren. U maakt vanaf de huidige marktprijs dan geen koerswinst, maar verdient wel 7% optiepremie. Daarnaast is het dividend op deze ETF circa 2%.

Als uw aandelen pas eind van het jaar worden opgevraagd, heeft u in ieder geval in totaal 9% rendement gemaakt. Niet slecht, de ETF hoeft daarvoor niet of nauwelijks in koers te stijgen.

Korting

De opties kunnen ook op een andere manier worden gebruikt, met name als u de betreffende ETF nog niet in bezit heeft. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste methode is als u tracht de ETF met korting te verkrijgen. In dat geval kunt u putopties schrijven (verkopen), bijvoorbeeld met uitoefenprijs 34 euro. U heeft dan de plicht tot het eind van de looptijd de iShares ETF tegen 34 euro te kopen. De prijs van deze putoptie is gelijk aan 3 euro.

Stel u wilt 500 ETF's kopen en heeft daarvoor 17.000 euro aan vrije liquiditeit gereserveerd. In plaats van een directe aankoop kunt u 5 putcontracten (100 opties per contract) schrijven, en ontvangt daarvoor 1.500 euro. Als de iShares ETF aan het eind van het jaar boven de 34 euro staat, zal u niet verplicht worden de ETF op 34 euro te kopen. U heeft dan 1.500 euro verdiend.

Mogelijk dat de ETF eind 2015 lager dan 34 euro staat, bijvoorbeeld op 27 euro. U bent dan verplicht het fonds op 34 euro te kopen. Maar door de ontvangen premie van 3 euro per optie, heeft u feitelijk 31 euro voor het fonds betaald. U maakt nog altijd een verlies van 4 euro ten opzichte van de koers van 27 euro, maar door de "korting" is het verlies lager dan bij directe aankoop van de ETF.

Geen liquiditeit

Een tweede manier om opties te gebruiken is aan de orde als u mogelijk tijdelijk geen liquiditeit heeft een ETF aan te kopen, maar dat wel graag wilt. Stel u verwacht eind 2015 een mooi bedrag van 17.000 euro te ontvangen, maar wenst nu al een positie in de iShares MSCI Emerging markets ETF. U kunt dan 5 callopties met uitoefenprijs 34 euro kopen voor een prijs van 2,95 euro. Dat vergt een investering van circa 1.475 euro. Tot en met eind van dit jaar geeft dat het recht de iShares ETF aan te schaffen op 34 euro. Mocht tegen die tijd de ETF op 40 euro staan, dan heeft u deze toch aangeschaft op de prijs van 34 euro.

Natuurlijk kost deze positie wel veel premie. In feite heeft u de aandelen aangeschaft op 36,95 euro. Daar staat tegenover dat bij een koersval van de ETF, u het fonds niet hoeft aan te schaffen en daardoor ook geen verlies heeft.

Rendementsgat

De oplettende lezer zal gezien hebben dat bij het schrijven van de calloptie met uitoefenprijs 34 euro, de prijs 2,45 euro is, terwijl de koop van dezelfde opties op een koers van 2,95 euro moet. Dat verschil van 50 cent komt door de bied- en laatspread. Helaas is het voor de marktpartijen kennelijk niet mogelijk de opties tegen een lagere spread aan te bieden. Het "gat" van 50 cent doet afbreuk aan de rendementsperspectieven. Juist omdat er een enorme liquiditeit in de onderliggende iShares-fondsen is, zou het naar mijn idee mogelijk moeten zijn tot een kleinere spread te komen.

Bij het inleggen van orders kunt u overwegen de prijs onder de laatprijs (bij koop) dan wel boven de biedprijs (bij verkoop) in te leggen. Het risico is dan echter dat de order niet wordt uitgevoerd, waardoor uw strategie gaat haperen.

Voordat u het gebruik van opties op deze fondsen overweegt, moet u zich er goed van vergewissen dat u de juiste ETF op het oog heeft. Zo heeft iShares verschillende Eurostoxx50 ETF's uitgegeven. De opties zijn niet uitgegeven op de core-ETF en ook niet op de niet dividenduitkerende ETF, maar op het fonds dat wel dividend uitkeert. Datzelfde geldt voor de iShares MSCI World ETF.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus