Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Fondsportret Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

2020: Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand

Het Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund richt zich op bedrijven die strategisch goed zijn gepositioneerd om te kunnen profiteren van, en bijdragen aan, de krachtige sociale- en milieutrends die de wereldeconomie aan het hervormen zijn.

“Wij geloven dat de beste beleggingsrendementen worden gegenereerd door bedrijven die positief bijdragen aan ecologische en maatschappelijke uitdagingen.”

Dat zegt fondsmanager Hamish Chamberlayne, die tevens hoofd Sustainable & Responsible Investment (SRI) van Janus Henderson Investors is. Door ESG-factoren volledig te integreren in de beleggingsbenadering en waardebepaling van een onderneming, streeft hij naar een zo gunstig mogelijk risicoprofiel.

“Wij proberen ons the onderscheiden door het creëren van een gedifferentieerde, wereldwijde aandelenportefeuille met bedrijven die de beste ideeën hebben over duurzaamheid, in de breedste zin van het woord."

Megatrends en thema's

Het fonds heeft daarvoor vier megatrends geïdentificeerd die de wereldeconomie aan het transformeren zijn, te weten klimaatverandering, grondstoffenschaarste en een groeiende wereldbevolking, die bovendien ook nog eens steeds ouder wordt.

Vanuit die megatrends zijn vervolgens tien thema’s gedefinieerd, waarvan er vijf betrekking hebben op het milieu: efficiëntieverbeteringen (waardoor economische groei wordt gerealiseerd met een lagere koolstofemissie), schonere energie, waterbeheer, afvalverwerking en duurzaam transport.

De andere helft is gelieerd is aan sociale ontwikkelingen: de financiering van duurzaam vastgoed, veiligheid op het werk, kwaliteit van leven, kennis & technologie en gezondheid. De beleggingshorizon van het Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund beslaat vanzelfsprekend de langere termijn, gezien het langdurige karakter van de disruptieve trends en thema’s waarop wordt gefocust.

Het fonds kenmerkt zich verder door een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille van tussen de 50 en 70 aandelen, een active share van meer dan 90% en een indicatieve tracking error van 3% tot 6% op jaarbasis.

De rode draad

Binnen deze beleggingsstrategie is immer sprake van een rode draad, zegt Chamberlayne. “Hét speerpunt is de transitie naar een koolstofarme en duurzame samenleving. Maar wel in combinatie met het handhaven van de productiviteitsniveaus die nodig zijn om de producten en diensten te leveren die een vergrijzende en groeiende bevolking nodig heeft.”

Tegelijkertijd worden bedrijven uitgesloten die juist een negatieve impact hebben op milieu en/of samenleving. Zo wordt er niet belegd in bedrijven die actief zijn in de wapen-, tabaks- of gokindustrie.

“Maar op milieugebied bijvoorbeeld ook niet in mijnbouw en kernenergie en met betrekking tot het welzijn van dieren ook niet in bedrijven die dierproeven gebruiken voor niet-medische doeleinden.”

Goed managen risico

Bedrijven die door de screeningtest komen worden vervolgens fundamenteel geanalyseerd en kwalitatief beoordeeld op hun strategische positie binnen het thematisch kader, aldus Chamberlayne.

“Die evaluatie gebeurt altijd op basis van een kwantitatief financieel model waarin de ESG-doelstellingen volledig zijn geïntegreerd. Hierbij wordt de positieve invloed van diensten en producten van bedrijven gekoppeld aan financiële resultaten als omzet- en winstgroei."

"De bottom-line om als bedrijf te kunnen worden opgenomen in de portefeuille is dat strategische langetermijnrisico’s en -kansen duidelijk en goed worden gemanaged, waarbij tevens wordt voldaan aan de UN Global Compact principes.”

Duurzaam en rendabel beleggen

Hoewel elk bedrijf dat voor de portefeuille is geselecteerd dus moet aansluiten bij een van de tien thema’s, is van stringente toewijzing aan een specifiek thema geen sprake.

“Onze portefeuilleconstructie wordt aangedreven door individuele aandelenselectie, waarbij elk aandeel wordt beoordeeld binnen het gedisciplineerd analytisch kader van de thema’s.”

Tot slot zegt Chamberlayne dat maatschappelijk verantwoord beleggen geen ideologisch doel op zich moet dat het langetermijnrendement in de weg kan staan.

“Maar het is gewoon zo dat duurzaamheid en beleggingsrendement zeer nauw correleren. Daarom identificeren wij op basis van fundamentele analyse alleen bedrijven van de hoogste kwaliteit die, verbonden aan onze thema’s, helpen om de wereldeconomie duurzamer te maken.”

Fondsfeiten Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

 • ISIN-code: A2 EUR: LU1984711512
 • Fondsmanager: Hamish Chamberlayne
 • Start strategie: augustus 1991
 • Belegd vermogen in de strategie: 1,08 miljard euro (per 30-9-2019)
 • Fondsvaluta: euro
 • TER: 0,81%
 • Benchmark: MSCI World Index
 • Active share: 90%
 • Omvang positie: 3% maximaal
 • Aantal posities 50-70
 • Indicatieve tracking error: 3-6% op jaarbasis
 • Omzet portefeuille: 20-30%
 • Allocatie naar regio's: ongeveer 3% benchmark
 • Sectorposities: unconstrained
 • Cash: 1-3%

Trends die het fonds bespeelt

 1. Climate change
 2. Growth of population
 3. Resource constraint
 4. Aging population

Thema’s die het fonds bespeelt

 1. Environmental efficiency
 2. Cleaner energy
 3. Water management
 4. Environmental Services
 5. Sustainable Transport Social
 6. Sustainable Property & Finance
 7. Safety
 8. Quality of Life
 9. Knowledge & Technology
 10. Health

Rendement (per 30 september 2019)

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

 • ytd 2019: 29,3%
 • 1 jaar: 10,2%
 • 3 jaar: 42,3%
 • 5 jaar: 65,0%

Benchmark

 • ytd 2019: 23,9%
 • 1 jaar: 9,1%
 • 3 jaar: 40,3%
 • 5 jaar: 68,6%

 


Special RENDEMENT 2020:

De impact van het coronavirus