Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

"Renteverhoging van 25bp Fed, opnieuw renteverhoging door ECB"

Allianz Global Investors verwacht dat de Fed woensdag een renteverhoging van 25 basispunten zal aankondigen. Ondanks geruststellende cijfers over de economie, met name een daling van de inflatie, is de strijd nog niet gestreden en kan een verdere aanpassing niet worden uitgesloten. Deze verhoging zal voor de markten geen verrassing zijn.

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI, voorafgaand aan de FOMC-vergadering op 25-26 juli en de ECB-vergadering op 27 juli 2023. 

"De recente Amerikaanse economische cijfers zijn eindelijk geruststellend voor de Fed. De recente daling van de totale en onderliggende inflatie is goed nieuws. In juni kwam de consumentenprijsindex (CPI) uit op +3% tegen +4% in de voorgaande maand - een spectaculaire vertraging.

De kerninflatie daalde ook van 5,3% in mei naar 4,8%. Een vertraging van de groei van de detailhandelsverkopen, die in juni uitkwam op slechts 0,2% tegen een verwachting van 0,5%, en een minder krappe arbeidsmarkt zouden moeten helpen om deze neerwaartse inflatietrend te consolideren. Ondanks deze achtergrond denken wij dat de Fed haar belangrijkste rentevoet met 25 basispunten zal verhogen.

Het is zelfs nog te vroeg voor de centrale bank om de overwinning te claimen. De eenjarige inflatieverwachtingen van de huishoudens stegen licht van +3,3% in juni naar +3,4% in juli, en ook de driejarige verwachtingen stegen licht van +3% in juni naar +3,1% in juli. Dat is een waarschuwing voor de Fed dat ze waakzaam moet blijven.

De Fed kan het risico niet nemen verrast te worden door een nieuwe stijging van de kerninflatie die de inflatieverwachtingen, die tot nu toe goed verankerd zijn gebleven, in gevaar zou brengen. We kunnen een verdere aanpassing in het najaar dus niet uitsluiten. Wij denken echter wel dat de Fed haar doel bijna heeft bereikt en zou moeten communiceren dat de rente zeer dicht bij een passend niveau ligt dat verenigbaar is met haar doelstelling voor prijsstabiliteit.

Door de rente op een hoog plateau te houden, terwijl de totale inflatie naar verwachting zal blijven dalen en de reële rente zal stijgen, zouden de monetaire omstandigheden strakker moeten worden en zou de Fed niet meer verder hoeven in te grijpen. Deze verhoging met 25 bp wordt alom verwacht door beleggers.

Na de scherpe correctie in juni heeft het "langer hoger"-thema eindelijk vat gekregen op de markten, die niet langer uitgaan van renteverlagingen voor 2023. Deze gezondere marktomstandigheden zouden het kopen van duration op de Amerikaanse rentecurve moeten aanmoedigen.

ECB: markten te optimistisch over verdere verhogingen

Allianz Global Investors verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) eveneens een renteverhoging van 25 basispunten zal aankondigen. De markten hebben perfect op deze verhoging geanticipeerd en ze zou weinig impact moeten hebben. Er zijn meer verhogingen te verwachten, waar de markten onvoldoende op anticiperen.

De situatie in de eurozone is minder duidelijk dan in de VS. Terwijl de algemene inflatie in de eurozone blijft vertragen (+5,5% jaar-op-jaar in juni tegen +6,1% in mei), houdt de kerninflatie goed stand en blijft ze op een hoog niveau (+5,5% jaar-op-jaar in juni tegen +5,3% in mei).

In een context waar bedrijven nog steeds profiteren van prijszettingsvermogen en waar de lage werkloosheid niet alleen de veerkrachtige vraag ondersteunt, maar ook de looneisen aanwakkert, kan het risico niet worden uitgesloten dat de kerninflatie op een hoog niveau blijft - vooral omdat de mix van fiscaal en monetair beleid niet restrictief genoeg is. De kracht van de stimuleringsmaatregelen van de overheid en het spaaroverschot dat tijdens de Covid-periode is opgebouwd, blijven de vraag ondersteunen.

Tegen deze achtergrond kan de ECB geen compromissen sluiten en moet ze de financiële voorwaarden blijven aanscherpen. Haar geloofwaardigheid staat op het spel, terwijl de inflatieverwachtingen goed verankerd blijven.

Bovendien heeft de centrale bank enige speelruimte behouden, aangezien de verhoging van de belangrijkste rentetarieven met 400 basispunten sinds juli 2022 tot nu toe geen risico heeft opgeleverd voor de financiële stabiliteit en overheden geen herfinancieringsproblemen hebben.

Wij verwachten daarom een verhoging met 25 basispunten tijdens de monetaire beleidsvergadering van de ECB deze maand, die gevolgd zou moeten worden door een soortgelijke stap in september. Het aantal verhogingen zal dan worden afgestemd op de trend van de kerninflatie, waarvoor momenteel geen geruststellend nieuws is.

Tijdens de vergadering van donderdag zal ECB-voorzitter Christine Lagarde naar verwachting nogmaals herhalen dat de ECB meer dan ooit afhankelijk zal blijven van economische gegevens. De markten anticiperen op de verhoging in juli, maar voorspellen slechts één verdere verhoging tussen nu en eind 2023 om een depositorente van 4% te bereiken.

Wij denken daarom dat er geen rekening wordt gehouden met het risico dat de ECB het monetaire beleid verder verkrapt dan 4%. Dit gebrek aan een "veiligheidsmarge" betekent dat we voorzichtig zijn met de eurotarieven."

 

Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit zullen fluctueren en het is mogelijk dat beleggers de geïnvesteerde hoofdsom niet terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is een marketingmededeling. Het is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Dit document vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en mag niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. De hierin geuite meningen en standpunten, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de uitgevende instelling of haar gelieerde ondernemingen op het moment van publicatie. Bepaalde gebruikte gegevens zijn ontleend aan verschillende bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de juistheid of volledigheid van de gegevens wordt niet gegarandeerd en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte verliezen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Duplicatie, publicatie, extractie of transmissie van de inhoud, ongeacht de vorm, is niet toegestaan. Dit materiaal is niet beoordeeld door regelgevende instanties. Op het vasteland van China is het bedoeld voor Gekwalificeerde Binnenlandse Institutionele Beleggers in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften en dient uitsluitend ter informatie. Dit document vormt geen openbaar bod krachtens Wet Nummer 26.831 van de Argentijnse Republiek en Algemeen Besluit Nr. 622/2013 van de NSC. Deze mededeling is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt in geen geval promotie of reclame voor producten en/of diensten van Allianz Global Investors in Colombia of aan ingezetenen van Colombia overeenkomstig deel 4 van Decreet 2555 van 2010. Deze communicatie heeft geenszins tot doel om direct of indirect aan te zetten tot de aankoop van een product of de levering van een dienst aangeboden door Allianz Global Investors. Door ontvangst van dit document erkent en aanvaardt iedere ingezetene in Colombia op eigen initiatief contact te hebben opgenomen met Allianz Global Investors en dat de communicatie in geen geval voortvloeit uit promotie- of marketingactiviteiten van Allianz Global Investors. Colombiaanse ingezetenen aanvaarden dat het openen van een sociale netwerkpagina van Allianz Global Investors op eigen verantwoordelijkheid en initiatief gebeurt en zijn zich ervan bewust dat zij toegang kunnen krijgen tot specifieke informatie over de producten en diensten van Allianz Global Investors. Deze communicatie is strikt privé en vertrouwelijk en mag niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Allianz Global Investors. Deze mededeling vormt geen openbare aanbieding van effecten in Colombia krachtens de regelgeving voor openbare aanbiedingen zoals uiteengezet in Decreet 2555 van 2010. Deze mededeling en de hierin verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een uitnodiging of een aanbod door Allianz Global Investors of zijn gelieerde ondernemingen om financiële producten aan te bieden in Brazilië, Panama, Peru en Uruguay. In Australië wordt dit materiaal gepresenteerd door Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ("AllianzGI AP") en is uitsluitend bedoeld voor beleggingsadviseurs en andere institutionele/professionele beleggers en is niet gericht op het publiek of individuele particuliere beleggers. AllianzGI AP heeft geen vergunning om financiële diensten te verlenen aan particuliere klanten in Australië. AllianzGI AP is vrijgesteld van de verplichting om een Australische Foreign Financial Service License te hebben onder de Corporations Act 2001 (Cth) krachtens ASIC Class Order (CO 03/1103) met betrekking tot het verlenen van financiële diensten aan uitsluitend zakelijke klanten. AllianzGI AP heeft een vergunning van en wordt gereguleerd door de Hong Kong Securities and Futures Commission onder Hong Kong wetten, die verschillen van de Australische wetten. AllianzGI AP heeft geen vergunning om financiële diensten te verlenen aan particuliere klanten in Australië. AllianzGI AP is vrijgesteld van de verplichting om een Australische Foreign Financial Service License te hebben onder de Corporations Act 2001 (Cth) krachtens ASIC Class Order (CO 03/1103) met betrekking tot het verlenen van financiële diensten aan uitsluitend zakelijke klanten. AllianzGI AP heeft een vergunning van en wordt gereguleerd door de Hong Kong Securities and Futures Commission onder Hong Kong wetten, die verschillen van de Australische wetten. Dit document wordt verspreid door de volgende Allianz Global Investors bedrijven: Allianz Global Investors GmbH, een beleggingsmaatschappij in Duitsland, erkend door de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Allianz Global Investors (Schweiz) AG; Allianz Global Investors UK Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority; in HK, door Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd., geautoriseerd door de Hong Kong Securities and Futures Commission; in Singapore, door Allianz Global Investors Singapore Ltd., gereguleerd door de Monetary Authority of Singapore [Company Registration No. 199907169Z]; in Japan, door Allianz Global Investors Japan Co., Ltd., geregistreerd in Japan als Financial Instruments Business Operator [Registered No, geregistreerd in Japan als een Financial Instruments Business Operator [Geregistreerd nr. De directeur van Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Business Operator), nr. 424], lid van Japan Investment Advisers Association, de Investment Trust Association, Japan en Type II Financial Instruments Firms Association; in Taiwan, door Allianz Global Investors Taiwan Ltd., met een vergunning van de Financial Supervisory Commission in Taiwan; en in Indonesië, door PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia met een vergunning van de Indonesische autoriteit voor financiële diensten (OJK). 3014445

Impact beleggen