Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Fondsportret
Lyxor Global Gender Equality ETF

ETF-recensie: De meest vrouwvriendelijke index

Lyxor lanceerde de Global Gender Equality ETF, een fonds dat aandelen volgt van bedrijven waar vrouwen geen achtergestelde positie hebben. Een winnaar? Marcel Tak is lovend.

Met het aantreden van het nieuwe kabinet laaide de discussie weer fel op. Er zitten te weinig vrouwen in de nieuwe regeringsploeg. Dat is niet alleen vanuit emancipatorisch invalshoek een slechte zaak, het zou ook de kwaliteit van het gehele team geen goed doen.

Dat is waarom ook het bedrijfsleven gebaat zou zijn met meer vrouwen aan de top. Het probleem is dringend, want in Nederland is het aantal vrouwelijke bestuurders in de top de afgelopen twee jaar gedaald van 7,8% naar 6,2%.

Het overheidsbeleid is er op gericht dat minstens 30% van de bestuurders in het bedrijfsleven vrouw is. Daar zitten we dus nog ver vanaf. In de rest van de wereld is het soms wat beter gesteld, maar vrouwen hebben in het algemeen nog een grote achterstand in te halen.

Mits vrouwvriendelijk

U kunt allemaal wettelijke maatregelen bedenken om het percentage op te krikken, maar beter is het als de maatschappij (of de markt) zelf een bijdrage levert deze onevenwichtigheid op te heffen. Misschien helpt het als beleggers zich meer richten op bedrijven waar vrouwen niet (meer) op achterstand staan.

Lyxor lanceerde de Global Gender Equality ETF, een fonds dat de index volgt die is samengesteld uit aandelen van bedrijven waar vrouwen geen achtergestelde positie hebben, zowel met betrekking tot het aantal vrouwen in dienst, als het salaris.

De index

De onder deze ETF liggende Global Gender Equality Index wordt beheerd door indexuitgever Solactive op basis van criteria die door Equileap, een organisatie die zich inzet voor gelijkheid tussen man en vrouw, zijn vastgesteld.

Alvorens de maar liefst negentien criteria worden losgelaten op het universum aan aandelen, worden de bedrijven eerst geselecteerd op basis van liquiditeit van de aandelen en de mate waarin ze voldoen aan duurzaamheidcriteria.

Bedrijven die zich bezighouden met de productie van bijvoorbeeld tabak of wapens zijn uitgesloten. Op de resterende bedrijven worden de vrouwvriendelijke criteria losgelaten, waaronder bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke bestuurders aan de top, in het management en als totaal van alle werknemers.

Ook op bijvoorbeeld de gelijke beloning en op de mogelijkheden om flexibele werktijden te hanteren, worden de bedrijven beoordeeld. Op deze wijze worden 150 bedrijven geselecteerd, die allemaal gelijkgewogen in de index worden opgenomen.

Elk kwartaal wordt bekeken of de in de index opgenomen bedrijven nog aan de criteria voldoen. Zo niet, dan worden ze bij de eerstvolgende reviewdatum vervangen. 

De ETF

De ETF is pas op 12 oktober 2017 gelanceerd. Het verbaast dan ook niet dat de omvang met ruim acht miljoen euro nog gering is. De ETF is fysiek van structuur en zal in principe positie innemen in alle aandelen van de index.

Dat zijn er 150 en de positieopbouw zal niet gemakkelijk zijn met de nu nog beperkte omvang. De ETF keert geen dividend uit, maar herbelegt alle inkomsten in het fonds.

De officiële kosten (TER) zijn met 0,35% laag, maar de werkelijke kosten, het verschil tussen fondsrendement en bruto indexrendement, geven een beter inzicht. Vanwege de korte looptijd zijn deze werkelijke kosten echter nu nog niet te berekenen.

Wat vindt Tak?

Te midden van de discussie over een betere participatie van vrouwen in het arbeidsproces, zeker aan de top, is de lancering van deze ETF door Lyxor perfect getimed.

Mogelijk dat dit soort initiatieven ertoe kan bijdragen dat vrouwen een betere positie op de arbeidsmarkt verkrijgen. Aan een belangrijke voorwaarde moet natuurlijk wel voldaan worden om de belangstelling voor een belegging in deze vrouwvriendelijke index te stimuleren.

Dat is het rendement, een gegeven waar alle beleggers, man en vrouw, een scherp oog voor hebben. Ik heb het rendement van de Gender Equality Index (deels gebaseerd op een backtest) vergeleken met de MSCI World Index.

Vanaf 2011, het eerste jaar waarover het rendement van de Gender Equality Index bekend is, heeft deze index een outperformance van ruim 11% punt (+112,0% versus +110,7%) over de wereldindex.

Dat is een eerste indicatie dat met (meer) vrouwen in een bedrijf de prestaties toenemen! Niet alleen blijken vrouwen, zoals dikwijls uit onderzoek naar voren komt, betere beleggers, maar ze zijn kennelijk ook betere werknemers.

Als dit algemeen bekend wordt, is niet de robotisering de bedreiging voor de werkgelegenheid voor mannen, maar de in alle opzichten superieure vrouwen.


De fondsfeiten op een rij: Lyxor Global Gender Equality ETF

  • Onderliggende index: Solactive Equileap Global Gender Equality Index
  • Start fonds: 12-okt-17
  • Ticker/ISIN: LU1691909508
  • Notering beurs: Euronext
  • Valuta ETF: Euro
  • Fondsomvang: 8,3 miljoen euro
  • Karakteristieken (31/10/17)
  • Replicatie: fysiek, volledig
  • Dividend: geen
  • Total Expense Ratio: 0,35%


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus