Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De energietransitie kan sneller gaan dan verwacht

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de kosten van hernieuwbare energietechnologieën sneller kunnen dalen dan veel invloedrijke modellen suggereren, wat de adoptie van hernieuwbare energie versnelt en leidt tot een sterke daling van de uitstoot van CO2, aldus Caroline Cook, hoofd Klimaatverandering bij Baillie Gifford.

"De groeiende wereldwijde vraag naar energie en zorgen over klimaatverandering stimuleren de behoefte aan hernieuwbare energie en gerelateerde technologieën met een lage CO2-uitstoot. We kunnen nog niet precies weten hoe de energie- en klimaattransitie zich de komende vijf, tien, laat staan vijftig jaar zal ontvouwen, maar we moeten het onverwachte verwachten. 

Neem een recente studie van het Institute for New Economic Thinking (INET Oxford) van de Universiteit van Oxford. Het suggereert dat consensusvoorspellingen onvoldoende rekening houden met de implicaties van exponentiële groei op de lange termijn, ook wel bekeend als het feedback-vliegwiel.

Het belangrijkste inzicht is dat een leercurve van toepassing is op windturbines, zonnepanelen en andere hernieuwbare technologieën: bij elke verdubbeling van de productie dalen de fabricagekosten van elke eenheid met een constant percentage. De resulterende prijsdalingen stimuleren de vraag, leiden tot efficiëntiewinsten, stellen fabrikanten in staat om de prijzen verder te verlagen, enzovoort. Omdat de prijsdalingen exponentieel zijn, versnelt de cyclus nog eens naarmate deze vordert.

Het verschil tussen grondstof en technologie

Fossiele brandstoffen profiteren niet van een dergelijk effect. Hoewel ingenieurs de extractieprocessen voortdurend hebben verbeterd, zorgt de noodzaak om in steeds extremere omgevingen te werken ervoor dat de besparingen teniet worden gedaan.

Bovendien hebben de acties van het OPEC-kartel gedurende 50 jaar sociale en politieke complexiteiten toegevoegd aan de marktprijzen van deze energiegrondstoffen. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van olie, gas en steenkool ongeveer hetzelfde als 140 jaar geleden, rekening houdend met inflatie.

De kernboodschap is dat hernieuwbare energie een technologie is, terwijl fossiele energie een grondstof is. Het onderzoek suggereert dat een snelle overgang naar hernieuwbare energie de wereld tegen 2050 ongeveer 12 biljoen dollar zou kunnen besparen in vergelijking met het handhaven van de status quo. Dat is zelfs na rekening te houden met de vereiste van een meer ingewikkeld elektriciteitsnet, waarvan wordt geschat dat het jaarlijks een extra 140 miljard dollar zou kosten om te onderhouden.

"Een snelle overgang naar hernieuwbare energie zou de wereld tegen 2050 ongeveer 12 biljoen dollar kunnen besparen"

Pas na 2030 steile daling CO2-uitstoot 

Gezien het feit dat fossiele brandstoffen een beperkte grondstof zijn, is de kans groot dat hoe langer we daarvan op grote schaal afhankelijk blijven, hoe waarschijnlijker het is dat de prijzen ervan zullen stijgen. Dus zelfs het cijfer van 12 biljoen kan een onderschatting zijn.

De studie geeft tevens aan dat de emissies van het energiesysteem een steile daling zouden ondergaan in de jaren 2030 volgens het snelle transitiemodel, na slechts een daling van ongeveer 10 procent in de jaren 2020. Dit weerspiegelt de langzaam-dan-plotselinge aard van exponentiële verandering. Het benadrukt waarom we niet per se moeten wanhopen als de vermindering van emissies relatief beperkt blijft op korte termijn.

Beleggingsimplicaties

Zoals hierboven beschreven, kunnen de krachten die hernieuwbare energie stimuleren sterker zijn dan over het algemeen wordt erkend, waardoor voor beleggers het potentieel ontstaat om aanzienlijke rendementen te behalen. Houd in gedachten dat de Oxford-studie slechts scenario's biedt, geen voorspellingen. Maar ze lijken wel stevig gefundeerd.

Een groter gebruik van hernieuwbare energie kan zorgen voor een wereld met overvloedige, betaalbare energie. Dit zou ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen en sommige bedrijfsmodellen voor het eerst winstgevend maken."

Caroline Cook
Caroline Cook van Baillie GiffordGastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen