Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

EMD biedt wél reële rendementen

Lagere inflatie in de opkomende markten en hogere reële rendementen maken schuld uit de opkomende markten (EMD), vooral uitgegeven in lokale valuta, meer dan aantrekkelijk. Dat schrijft portefeuillemanager Kirstie Spence van Capital Group.

"Nu het ernaar uitziet dat de inflatie langere tijd hoger blijft, is het interessant om naar de verschillen te kijken tussen ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken van de ontwikkelde markten worstelden het afgelopen decennium met het op peil brengen van de inflatie. Veel EM zetten daarentegen hun langetermijninspanningen om de inflatie terug te dringen voort.

De afgelopen periode is de inflatie in de opkomende landen relatief gezien meer binnen de perken gebleven dan in de ontwikkelde markten. Er zijn twee belangrijke factoren die de inflatie in opkomende markten beheersbaar hebben gehouden.

Vertraagd economisch herstel

Ten eerste hebben EM te kampen met een zwak economisch herstel na de covid-19-pandemie. Zowel opkomende als ontwikkelde landen hebben hun bbp zien krimpen, maar lagere begrotingsuitgaven en een lagere vaccinatiegraad tegen Covid in de opkomende markten hebben het economisch herstel daar extra vertraagd. Zwak economisch herstel en output gaps gaan doorgaans gepaard met lagere inflatiecijfers.

Ten tweede zijn centrale banken in EM-landen pro-actiever geweest met renteverhogingen. Dit heeft een aantal redenen. Zo hebben de stijgende grondstoffenprijzen een aantal opkomende landen harder getroffen dan de ontwikkelde landen. Vooral de voedselprijzen zijn versneld gestegen, aangezien zowel Rusland als Oekraïne belangrijke exporteurs van voedselgrondstoffen zijn. Laat de prijs van voedsel in EM-landen de grootste component van inflatie zijn.

Pro-actieve centrale banken

De centrale banken van EM staan ook traditioneel voor andere uitdagingen dan hun tegenhangers in de ontwikkelde landen. Zij moeten meer hun best doen om hun geloofwaardigheid te bewijzen en om te voorkomen dat de inflatieverwachtingen zich verankeren.

Dit gezegd hebbende, centrale banken van EM zijn gewend aan inflatiecycli waardoor ze de rentevoeten ruimer kunnen gebruiken om de inflatieproblemen aan te pakken. Het feit dat de meeste centrale banken in opkomende markten tijdens de pandemie niet aan kwantitatieve verruiming hebben gedaan, betekent dat zij de rentevoeten beter kunnen gebruiken om inflatieproblemen aan te pakken dan de centrale banken in ontwikkelde landen.

"Centrale banken van EM zijn gewend aan inflatiecycli waardoor ze de rentevoeten ruimer kunnen gebruiken"

Tot slot helpen hogere rentetarieven de opkomende landen te beschermen tegen kapitaaluitstroom als de Federal Reserve de rente begint te verhogen. Opkomende landen hebben vaak te lijden onder kapitaaluitstroom tijdens perioden van stijgende Amerikaanse rentes, omdat die doorgaans een kleiner renteverschil met opkomende landen betekenen, waardoor beleggers minder compensatie ontvangen voor het opkomende landenrisico. Daarom moeten de centrale banken van opkomende economieën de renteverhogingen vóór zijn, vooruitlopend op de maatregelen van de Federal Reserve in 2022 en daarna.

Hogere reële rendementsverschillen

De versnelde renteverhogingen door de EM-centrale banken hebben de nominale en reële renteverschillen tussen de EM en de VS opgedreven. De reële rendementen van obligaties uit de opkomende markten zijn nu overwegend positief. 

Valutastijgingen in het verschiet

Al met al meent Capital Group dat de meeste opkomende landen zich in een relatief sterke positie bevinden om de komende maanden eventuele uitdagingen het hoofd te bieden. Het huidige marktklimaat leent zich bijzonder goed voor schuldpapier in lokale valuta van opkomende landen, met hoge reële rendementsverschillen.

Gezien de uitgangssituatie van de wisselkoersen in EM en de waarschijnlijk behoorlijke groei in de meeste opkomende landen verwachten wij dat lokale valuta's dit jaar een positieve bijdrage aan het totale rendement zullen leveren.

De eerste helft van 2022 heeft beleggers voor veel verschillende uitdagingen gesteld, en deze mate van onzekerheid houdt in de nabije toekomst waarschijnlijk aan. Desondanks zien de opkomende markten er over het algemeen goed uit in vergelijking met hun tegenhangers in de ontwikkelde landen."

Is getekend: Kirstie Spence
Kirstie Spence


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen