Ewout van Schaick is hoofd van Multi-asset. Als manager is hij verantwoordelijk voor macro-economische en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van Multi-Asset fondsen en mandaten binnen NN Investment Partners. Ewout is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

"Enerverend begin van 2022 is geen reden tot wanhoop"

Minder economische groei, minder hulp van centrale banken en meer geopolitieke spanningen maken de markten nerveus. Ewout van Schaick van NN IP schetst de beleggingsimplicaties. "Er is werk aan de winkel!"

"Voor de neutrale toeschouwer op de financiële markten was de eerste maand van 2022 om de vingers bij af te likken. We zagen een sterke stijging van de obligatierentes, een flinke correctie op de aandelenmarkt en een halvering van sommige cryptovaluta. Bovendien nam de volatiliteit toe, en elke dag gebeurde er wel iets bijzonders.

Echter beleggers zijn geen neutrale toeschouwers en velen zullen met een combinatie van verbazing en teleurstelling naar hun portefeuilles hebben gekeken. Doordat zowel staatsobligaties als de meer risicovolle beleggingen aan waarde inleverden, was er geen ontsnappen aan. Gelukkig vielen door een aardig herstel in de laatste dagen van januari de verliezen nog mee, maar een gemengde portefeuille van obligaties en aandelen verloor in januari toch snel een paar procent. De eerste dagen van februari laten een vergelijkbaar nerveus beeld zien.

Toch zal de start van het jaar voor de professionele beleggers niet als verrassing komen. De eerste weken passen prima in het basisscenario dat wij voor 2022 hebben opgesteld welke we niet voor niets Choppy Waters hebben genoemd.
Dat de markten al meteen bij de aftrap van het jaar zo onrustig werden, kunnen we verklaren door het samenkomen van drie ontwikkelingen: een vertraging van de economie, een flinke draai van de centrale banken, en de oplaaiende geopolitieke spanningen.

Ewout van Schaick van NN IP

Vertraagde economische groei

De laatste Covid-variant, omicron, heeft een negatieve impact gehad op de economische activiteit in het vierde kwartaal en zal het economisch herstel in het eerste kwartaal van dit jaar verder vertragen.

De hoge inflatiecijfers beginnen langzaam pijn te doen bij de consument, terwijl de al bestaande problemen in de productieprocessen en transportsector niet veel beter. worden. Het is dus logisch dat het aanwezige vertrouwen van economen en beleggers in een sterke economische opleving begin dit jaar een deukje oploopt.

Centrale banken helpen niet langer

Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat beleggers de steun van de monetaire autoriteiten zijn verloren. Jarenlang was er de impliciete zekerheid dat de centrale banken bij elke verzwakking van de economie klaarstonden om de helpende hand toe te steken. Nu lijken de Fed en ECB zelfs een beetje in paniek doordat de inflatiestijging doorzet en de arbeidsmarkt al veel krapper is dan verwacht.

Vier maanden geleden verwachtten de meeste Fed-watchers maar een renteverhoging in 2022, nu zijn het er al vijf. In Europa lijkt het nog niet zo’n vaart te lopen, maar na de ECB-vergadering van afgelopen week kunnen we renteverhogingen dit jaar ook niet meer helemaal uitsluiten.

Bij de huidige waarderingen van zowel obligaties als aandelen is het niet gek dat beleggers een beetje nerveus beginnen te worden.

Geopolitieke spanningen

Dan zijn er natuurlijk de spanningen tussen Rusland en de rest van Europa en de VS. Hoewel de meeste geopolitieke spanningen nooit een grote of blijvende impact hebben op de financiële markten is er een mechanisme waarmee dit in het verleden wel gebeurd is, namelijk via de energieprijzen. Dat is nu ook het grote risico. Door de Covid-crisis en de start van de energietransitie zijn de prijzen van olie en gas al flink gestegen. De crisis rond Oekraïne versterkt deze ontwikkeling.

Langzamerhand begint de bevolking te morren over de gevolgen van de prijsstijging en zien beleggers de risico’s voor groei en inflatie groter worden.

Beleggingsimplicaties

Ondanks dat de verhouding tussen groei en rente in de afgelopen maand verslechterd is, moeten beleggers zeker niet wanhopen. Het pessimisme is deels al ingeprijsd in de markt en verschillende contraire indicatoren geven al aan dat er een koopmoment kan ontstaan. Het blijft daarbij wel belangrijk om de portefeuille voor te bereiden op wat guurdere omstandigheden.

Ten eerste moeten beleggers de rol van staatsobligaties in hun portefeuille heroverwegen. Staatsobligaties bieden geen bescherming tegen scenario’s met hoge inflatie en stijgende rente. Het lijkt verstandig om te kiezen voor een lagere gevoeligheid voor rentestijgingen en daarvoor in de plaats wat meer krediet- of liquiditeitsrisico te accepteren. We vinden dat bijvoorbeeld in kortlopende kredietobligaties of in alternative credits, zoals bijvoorbeeld ABS of trade finance.

Ook de aandelenportefeuille verdient onderhoud. Door het jarenlange succes van de zogenaamde groeiaandelen is de rentegevoeligheid van de meeste aandelenfondsen flink toegenomen. Het is in onze ogen momenteel verstandig om wat minder belegd te zijn in de voorheen zeer populaire Amerikaanse techaandelen en de portefeuille juist wat meer waarde en cyclische exposure te geven door te heralloceren naar bijvoorbeeld Europa of China.

Europese en Chinese kansen

Europese aandelen zijn relatief goedkoop en veel minder gevoelig voor een stijgende rente. De Chinese economie heeft te lijden gehad onder het zero-tolerance Covid-beleid en de vertrouwenscrises in de vastgoedsector. Maar de Chinese overheid gaat de economie nu weer voorzichtig aanjagen en Chinese bedrijven profiteren van de sterke stijging van de export.

Naast deze aandelen kan de belegger ook op zoek gaan naar beleggingen die mogelijk wat meer bescherming bieden tegen inflatie, bijvoorbeeld grondstoffen zoals olie en gas, of juist Europese carbon-emissierechten.

Kortom, geen tijd om de koppen in het zand te steken: er is werk aan de winkel!"

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie