Ewout van Schaick is als hoofd multi-asset verantwoordelijk voor macro-economisch en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van de mixfondsen en mandaten binnen Goldman sachs AM. Van Schaick is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Chinese problemen geven beleggers extra kopzorgen

Angst voor een wereldwijde economische recessie en langdurig hoge inflatie houden de financiële markten in haar greep. Een flinke groeivertraging in China heeft de onzekerheid bij beleggers verder versterkt. Tegen deze achtergrond blijft het volgens Ewout van Schaick verstandig om portefeuilles defensief in te vullen.

De aandelenmarkt is gedaald tot het laagste punt in de afgelopen 12 maanden. De Nasdaq bevindt zich inmiddels officieel in bear market-terrein. Risicovolle obligaties zoals high yield-bedrijfsobligaties of opkomende marktenpapier staan ook onder druk en naderen de niveaus van maart 2020, toen het Coronavirus paniek op de beurs veroorzaakte. Tegelijkertijd lijken de rentes op staatsobligaties in de Verenigde Staten en Europa verder door te stijgen, minder snel maar met veel volatiliteit. Voor beleggers betekent dit dat zij steeds meer verliezen lijden op het grootste deel van hun portefeuille.

Door de hoge inflatie ligt het niet voor de hand dat centrale banken het door hen ingezette beleid van renteverhogingen zullen veranderen, ondanks de negatieve impact op de economische groei. Dit is ook meer dan logisch omdat inflatie en de gevolgen voor de koopkracht een groter maatschappelijke probleem lijken te zijn dan bijvoorbeeld werkgelegenheid.

Een snelle vermindering van de inflatiedruk is echter niet direct te verwachten. Een de-escalatie van de oorlog in de Oekraïne lijkt ver weg en snelle normalisatie van de wereldwijde energie en voedsel prijzen ligt niet voor de hand. De verstoringen in de wereldwijde productieketens, tekorten in grondstoffen en personeel lijken niet snel opgelost.

"Een snelle vermindering van de inflatiedruk is echter niet direct te verwachten"

Chinese groeivertraging

Naast de oorlog in Oekraïne en de tekorten in goederen en personeel worden de zorgen bij beleggers extra versterkt door de groeivertraging in China. Door China’s zero-Covidbeleid en de daarbij horende lockdowns waren de verwachtingen voor de Chinese economie al flink afgezwakt.

Maar toch zijn de werkelijke cijfers over april slecht genoeg om de angst over de effecten hiervan op de wereldeconomie te vergroten. De Chinese retail verkopen waren in April 11% lager dan vorig jaar terwijl de industriële productie met 3% daalde en de Chinese werkloosheid is gestegen tot 6.7%, ruim boven de piek van 2020.

Chinese vastgoedmalaise

Een groot verschil tussen nu en China twee jaar geleden is de voortdurende crises in de vastgoedsector. De huidige staat van de vastgoedsector is niet best. In april werden 44% minder nieuwe huizen gebouwd dan vorig jaar en 57% minder land verkocht voor nieuwe vastgoedontwikkeling.

De vastgoedcrises leidt niet alleen tot een scherpe daling in transacties en bouwactiviteit maar indirect ook tot een laag niveau van vertrouwen bij zowel consumenten als bedrijven. Hierdoor blijft bovendien de vraag naar krediet laag en werken de pogingen van de Chinese centrale bank om kredietverlening aan te sporen tot nu toe niet.

"De Chinese vraag naar krediet blijft laag"

De provinciale en landelijke overheden proberen de huizenmarkt te ondersteunen met het verruimen van restricties en het verlagen van de hypotheekrente. Maar de pogingen van Beijing om de huizenmarkt aan te zwengelen zullen pas echt gaan werken als de Covid-gerelateerde beperkingen worden opgeheven.

Meer Chinese tegenwind

De onzekerheid hierover is nog groot, hoewel we de besmettingen in China zien dalen en in een flink aantal steden de lockdownmaatregelen wordt afgezwakt. Als de lockdowns in de komende weken verder worden afgebouwd zal er economische herstel kunnen inzetten.

Maar de onzekerheid ten aanzien van nieuwe regelgeving voor diverse sectoren, nieuwe problemen voor de met schulden volgeladen vastgoedontwikkelaars én een lagere groei van de wereldhandel zullen nieuwe tegenwind voor de Chinese groei kunnen opleveren.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen