Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

ABN Amro handhaaft koopadvies aandelen

Het cijferseizoen laat zien dat de hoge inflatie bedrijven vooralsnog geen pijn doet. Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, verwacht dat inflatie eerst nog verder zal stijgen voordat het vervolgens zal afzwakken. Dit gecombineerd met verder economisch herstel houdt hem positief over aandelen.

"Inflatie in de VS steeg tot boven de 6% in oktober en ook in Europa zit inflatie in de lift. Hogere grondstof- en energieprijzen, verstoorde productieprocessen en in de VS ook toenemende krapte op de arbeidsmarkt zorgen hiervoor. Dit laat zien dat de inflatie vooral goederen en producten gedreven is. De vraag hiernaar bevindt zich boven zijn groeitrend, terwijl uitgaven voor diensten in zowel Europa als de VS nog onder hun groeitrend liggen.

ABN Amro verwacht dat inflatie de aankomende maanden nog verder zal stijgen, in de VS zelfs tot 7%. In de loop van 2022 is echter de verwachting dat inflatie weer zal dalen door basiseffecten en doordat fricties worden opgelost. Belangrijk is hierbij wel dat uitgaven voor diensten niet stijgen tot boven hun trend waardoor ook hier krapte ontstaat.

Dit is een risico met het vele spaargeld en als alle coronabelemmeringen worden opgeheven. Aangezien de dienstensector het grootste deel uitmaakt van Westerse economieën, zou een tekort hier tot de gevreesde looninflatie kunnen leiden.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Winsten boven verwachting

Hoewel de huidige inflatie dus vooral goederen gedreven is en bedrijven te maken hebben met hogere inputprijzen, kan toch weer gesproken worden van een goed cijferseizoen. Bedrijven laten forse winst- en omzetgroei zien en verslaan ook de verwachtingen met een ruime marge.

Data van I/B/E/S Refinitiv tonen dat van de gerapporteerde bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500 en de Europese STOXX 600 respectievelijk 80,4% en 66,2% de winstverwachtingen verslaat en 76,7% en 67,5% de omzetverwachtingen. Dit zijn bovengemiddelde percentages en het is nu al het derde kwartaal op rij dat sprake is van een sterk cijferseizoen.

Voor dit seizoen was er de angst dat winstmarges, vanwege de hogere prijzen, onder druk zouden kunnen komen. Hoewel bepaalde sectoren, zoals de basismaterialensector, hier last van hebben, is dit geen algemeen beeld. Sterker, de winstmarges voor de bedrijven uit de S&P 500 zijn dit jaar verder gestegen.

Prijskracht

Veel bedrijven geven aan de hogere prijzen te kunnen doorbereken aan klanten. Dit laat zien dat bedrijven pricing power hebben. Dit is het vermogen om prijsstijgingen door te berekenen aan klanten. De Amerikaanse index die de prijskracht van bedrijven volgt, steeg dit jaar naar recordhoogtes. De hoge spaartegoeden van consumenten en de nog altijd bestaande Covid-belemmeringen kunnen hier debet aan zijn.

Voor de langere termijn gaat dit echter niet op, want niet iedereen kan pricing power hebben als prijzen stijgen. Geld kan maar eenmaal worden uitgegeven, Onderzoek van UBS (bron: The Economist) laat zien dat het normaliter vooral de sectoren consumentengoederen, communicatiediensten, IT en luxe goederen & diensten zijn die pricing power hebben.

De sectoren energie, financiële diensteverlening, basismaterialen en nutsbedrijven hebben dat het minst.

Concluderend

Concluderend gaat het met bedrijven ondanks de hoge inflatie goed en zorgen de sterke winstcijfers en -vooruitzichten, het aanhoudend economisch herstel en de op termijn afzwakkende inflatie ervoor dat ABN Amro overwogen aandelen blijft in de portefeuille."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's