Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

Zomercorrectie lonkt

Een tamelijk ontnuchterende boodschap van Hendrik Tuch: 'Geniet met volle teugen van de komende zomer, maar houdt ook rekening met een redelijke kans op een beurscorrectie die juist wordt veroorzaakt door het vervallen van de lockdowns." Geen beleggingscategorie biedt dan bescherming.

Verlangt u ook zo naar de zomer? Het is zeer waarschijnlijk dat de lockdown maatregelen in westerse landen in de komende maanden verder worden versoepeld, in lijn met de progressie van de vaccinaties. Dit zal zorgen voor een snelle economische opleving, vooral in de dienstensectoren, zodra de consument zijn spaargeld weer kan besteden in de horeca en aan een welverdiende vakantie.

De Amerikaanse economie profiteerde al in het eerste kwartaal van het wegvallen van veel coronavirusmaatregelen en natuurlijk ook van fiscale steunpakketten vanuit Washington. De Europese economie moest in hetzelfde kwartaal een stapje terug doen als gevolg van de aanhoudende lockdowns, maar ook voor ons geldt dat de zomer lonkt met hoge groeiverwachtingen.

Ook het bedrijfsleven bereidt zich voor op een groeiversnelling en maakt zich intussen vooral zorgen over de aanvoer van grondstoffen en chips om optimaal te kunnen profiteren van de komende groei. Beleggers zijn al lange tijd overtuigd dat het coronavirus uiteindelijk kan worden gecontroleerd, gezien de reeks van nieuwe beursrecords.

Niet uit te leggen

Kortom, de komende tijd kunnen we flink wat goed economisch nieuws verwachten, wat ook al blijkt uit de aanzienlijke stijgingen in het consumenten- en producentenvertrouwen in de afgelopen maanden. Allemaal redenen om uit te kijken naar de zomer: gewoon weer kunnen winkelen, naar de horeca, af en toe naar kantoor en ook nog een mooie vakantie voor de boeg.

Maar het is mogelijk dat we juist in de zomer, terwijl we allemaal genieten van onze herwonnen vrijheid en de economie flink op stoom komt, plotseling worden geconfronteerd met een correctie op de aandelenmarkten.

Tot nog toe hebben centrale banken onverstoord hun beleid van extreem lage rentes en grootschalige aankopen van obligaties voortgezet. Ook in april hebben de meeste centrale banken nogmaals aangegeven dat ze de huidige lijn van monetair beleid vasthouden, totdat er meer bewijs is van het economische herstel. Vragen van journalisten over stijgende inflatiecijfers en mogelijke bubbles in huizenprijzen en aandelenmarkten werden weggewuifd met de mededeling dat het nog “te vroeg” is om een discussie over een versobering van het monetaire beleid te starten.

Zeker voor de Amerikaanse centrale bank is dit beleid eigenlijk niet meer uit te leggen, gezien de combinatie van hoge groeicijfers, enorme fiscale steunpakketten en oplopende inflatie. We moeten niet uit het oog verliezen dat alle monetaire maatregelen zijn genomen op het hoogtepunt van de coronacrisis, toen de bodem wegviel onder zowel de economie als de financiële markten, en het verstandig was om zoveel mogelijk steun te verlenen.

Fed grijpt deze zomer al in

Gezien het snelle herstel van de aandelenbeurzen en de opening van de economie komt het moment dichtbij om ook het monetaire beleid aan te passen. De Amerikaanse 10-jaars rente is in de afgelopen kwartalen al met meer dan 1% gestegen tot het huidige niveau van 1.6%, wat laat zien dat beleggers op termijn wel een monetaire verkrapping verwachten. In het eerste kwartaal zagen we enige nervositeit van aandelenmarkten na weken van snelle rentestijging, maar sindsdien zijn koersen weer verder opgelopen.

Ik denk dat de Amerikaanse centrale bank ergens in de zomer beleggers zal waarschuwen dat de obligatie-aankopen zullen worden afgebouwd. Ongeacht hoe voorzichtig deze boodschap wordt gebracht, het zal toch voor een schok op aandelenmarkten zorgen. De invloed van centrale banken op financiële markten is al  jaren disproportioneel groot en beleggers zijn gewend (verwend?) om bij elke tegenslag te kunnen rekenen op de geldpers.

"Ongeacht hoe voorzichtig deze boodschap wordt gebracht, het zal toch voor een schok op aandelenmarkten zorgen"

Een gewaarschuwd mens

Het vooruitzicht van minder monetaire steun heeft effect op alle financiële markten: obligatiekoersen zullen dalen, credit spreads zullen stijgen, en ook aandelenbeurzen zullen corrigeren.

Centrale bankiers zullen benadrukken dat ze hun beleid heel geleidelijk zullen aanpassen en dat de officiële rente nog lang laag zal blijven, maar markten kunnen er niet om heen: een verdere stijging van aandelenmarkten zal niet meer worden gesteund door de monetaire maatregelen die bij de start van de coronacrisis zijn opgetuigd.

Dus geniet met volle teugen van de komende zomer maar houdt u daarbij ook rekening met een redelijke kans op een beurscorrectie die juist wordt veroorzaakt door het vervallen van de lockdowns.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Assetallocatie