Column

Fondsbelegger prefereert veiligheid boven rendement

Europese fondsbeleggers bleven ook in oktober vooral obligatiefondsen kopen. Dat de ECB besloot tot een nieuw rondje kwantitatieve versoepeling en dat de Fed de rente verder verlaagde, weerhield beleggers er niet van laagrentende schuld te kopen, aldus Detlef Glow.

Oktober was alweer de achtste maand op rij waarin fondshuizen goede zaken deden. Obligatiefondsen (+23 miljard euro) waren het best verkocht, gevolgd door mixfondsen (+9,8 miljard euro) en aandelenfondsen (+3,3 miljard euro). Vastgoedfondsen lagen er minder goed bij (-0,3 miljard euro) en dat gold al helemaal voor het brede palet aan alternatieve fondsen (-3,4 miljard euro).

Europese langetermijnfondsen boekten in oktober een totale instroom van 33,3 miljard euro. Daarvan vloeide een derde naar ETF's. Voor het hele jaar bedraagt de Europese nettoverkoop van langetermijnfondsen 219,4 miljard euro.

Europese fondsbelegger blijft vooral obligaties kopen

raex

In tegenstelling tot de algemene trend in alternatieve fondsen was absolute return bond (+5,6 miljard euro) de best verkopende subcategorie in het brede aanbod. Beleggers denken zo iets meer rendement te kunnen maken dan met plain vanilla-obligatiefondsen, zonder dat de risico's groter worden. Ook Amerikaanse obligatiefondsen  (+4,7 miljard euro) en aandelenfondsen wereldwijd (+4,1 miljard euro) waren afgelopen maand gevraagd. 

De verkoop van geldmarktfondsen laat ik ook ditmaal buiten beschouwing, want deze worden vooral gebruikt om voor korte tijd cash te parkeren. Ontwikkelingen in de markt van geldmarktfondsen zeggen wel iets over het beleggerssentiment. Een stormachtige verkoop van geldmarktfondsen duidt op onzekerheid. 

 Absolute return-obligatiefondsen moeten het gaan doen

raex

Verliezers waren er natuurlijk ook. Welke fondsen werden door Europese beleggers vooral verkocht? Amerikaanse aandelenfondsen (-2,9 miljard euro) waren duidelijk het minst populair. Ook Europese aandelenfondsen (-2,1 miljard euro) en korte termijn euro-obligatiefondsen (-1,8 miljard euro) en markt neutrale aandelenfondsen (-1,4 miljard euro) werden grif verkocht. 

Europese fondsbelegger stapt uit Amerikaanse aandelen

raex

 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie