Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Column

De valkuilen van UCITS

De UCITS-regels mogen in de afzonderlijke EU-lidstaten verschillend worden geïnterpreteerd. De Ierse Centrale Bank eist nu harmonisering onder leiding van ESMA. Detlef Glow van Lipper over de voors en tegens van de Ierse oproep.

Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, beter bekend als UCITS, is de Europese regulering voor beleggingsfondsen en ETF's. Beleggers over de hele wereld waarderen de fondsregulering. Zij denken dat alle fondsen onder de UCITS-verordening op dezelfde manier worden behandeld.

Dit is echter niet het geval. De UCITS-verordening creëert slechts een standaard. Lokale regelgevers kunnen de basisregels uitbreiden met strengere regels, of lokale regels toevoegen, zolang deze niet botsen met de UCITS-regels.

Volgens mij is het een juiste keuze om de UCITS-regels in de afzonderlijke lidstaten van de EU te laten verschillen. Er bestaan namelijk ook echte verschillen tussen markten en beleggers in de EU.

Ierse centrale bank grijpt in

Niet iedereen denkt daar zo over. De centrale bank van Ierland wil een aanzienlijk grotere rol voor de Europese toezichthouder ESMA om de UCITS-verschillen te beteugelen, zoals onlangs gemeld door Ignites Europe.

De centrale bank van Ierland wil dat ESMA de controle over de interpretatie van de UCITS-verordening op de interne Europese markten overneemt om regelgevingsconcurrentie te voorkomen, zoals nu gebeurt om Britse vermogensbeheerders aan te trekken die delen van hun fondsactiviteiten willen verplaatsen ter voorbereiding op een mogelijke harde Brexit.

De Ierse oproep zou kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om de concurrentie tussen fondsvestigingen in Europa te verminderen.

Want helaas proberen sommige landen (met hulp van de plaatselijke toezichthouders) wanhopig om fondsen aan te trekken door de UCITS-richtlijnen zo los mogelijk toe te passen. Dit is meteen ook de reden waarom sommige beleggingshuizen hun fondsen niet in deze landen noteren, om zo reputatierisico te vermijden.

Beleggers de dupe

Dat aanpassing van de UCITS-regulatie nodig is, toonde het laatste onderzoek van ESMA naar securities lending door fondshuizen aan. Met name Duitsland en Luxemburg legden de regels wel erg in het nadeel van beleggers uit.

Terwijl ESMA wil dat de winsten van securities lending onderdeel zijn van het fondsrendement, dus 100% ten goede komen van beleggers, worden deze inkomsten in Duitsland en Luxemburg verdeeld tussen fonds, fondsaanbieder en de partij die de securities lending mogelijk maakt.

Voor mij als belegger is het ook moeilijk om te begrijpen waarom fondsen die in Frankrijk gevestigd zijn, naast de transactiekosten die de broker in rekening brengt, nog een extra vergoeding mogen vragen, de zogeheten Commission de Mouvement.

Balanceeract

Hoewel ik geen grote fan ben van excessieve regulering, denk ik toch dat de EU de positie van ESMA moet versterken om de markten verder te harmoniseren. Dit mag alleen mag niet te koste gaan van de specifieke behoeften van lokale investeerders.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus