Rendement ondanks lage rentes

Ondanks de lage rentestand bieden veel obligaties nog een goede opbrengst. Legg Mason legt uit hoe dat komt.

Ondanks de lage rentestand bieden veel obligaties nog een goede opbrengst. Legg Mason Global Asset Management legt in de nieuwsbrief uit hoe dat komt. Het gaat namelijk niet alleen om de rente, maar ook om de koers van de obligatie.

De Fed’s aankondiging van QE3 wijst erop dat de situatie voor vast inkomen de komende tijd weinig gaat veranderen. Dat betekent dat beleggers moeten afwegen of ze het al dan niet de moeite waard vinden tegen een hoger risico een hogere rente te ontvangen.

Maar de rente is niet het enige dat telt. Veel beleggers herbeleggen hun opbrengsten om zo een hoger samengesteld rendement te bereiken. High yield en bedrijfsobligaties boden de afgelopen drie jaar cumulatieve rendementen die men vroeger eerder bij aandelen zag.

High yield met een middellange looptijd zag een rendement van 48%, investment grade obligaties genereerden 26%. Koersstijgingen speelden daarbij een belangrijke rol, dankzij de dalende rentes.

Positief
Nu de rentes voor bedrijfsobligaties veel lager liggen dan drie jaar geleden, is het onwaarschijnlijk dat de komende jaren nog zulke rendementen voorbij zullen komen. 

Desondanks liggen de rentes nog steeds veel hoger dan in de door de overheid gesteunde sectoren. Samen met de behulpzame Fed, sterke balansen en goede winstcijfers biedt dat positieve vooruitzichten.

De opbrengsten kunnen natuurlijk flink variëren per sector en product. Daarom is het belangrijk toegang te hebben tot actieve managers met een fundamentele waarde-georiënteerde benadering, besluit Legg Mason.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen