Nog geen 3% kans op outperformance

Geen actieve fondsen, aub. De Efficiënte Fonds Hypothese is beste garantie voor succes op lange termijn, stelt Forbes.

Rick Ferri breekt op Forbes.com een lans voor passief beleggen met de Efficiënte Fonds Hypothese, als 'de beste garantie voor succesvol beleggen op de lange termijn'. Een portefeuille met goedkope indextrackers geeft volgens Ferri de grootste garantie om je financiële doelstellingen te halen. 

Ferri constateert echter dat maar weinig mensen de Efficiënte Fonds Hypothese omarmen, terwijl actief beheerde fondsmanagers als groep de passieve beleggingsfondsen in geen enkele categorie verslaan. De Efficiënte Fonds Hypothese moet niet verward worden met de Efficiënte Markt Hypothese, hoewel de overtuiging dat de markt de beste weergave is van alle beschikbare informatie wel een rol speelt in de EFH.

Volgens Ferri zijn actief beheerde fondsen een spel van verliezers. Het betekent niet dat een enkel fonds de markt zal verslaan, integendeel, een kwart van de beleggingsfondsen verslaat de markt op een termijn van vijf jaar. Maar dan blijft staan dat veruit de grote meerderheid van actief beheerde fondsen achterblijft bij hun benchmark.

Vijf redenen voor underperformance
Ferri geeft op Forbes vijf redenen waarom beleggingsfondsen moeite hebben om hun benchmark te verslaan:

  1. Veel fondsen geven de race halverwege op. Een kwart van de beleggingsfondsen wordt weer opgeheven als gevolg van slechte prestaties.
  2. De vergoedingen trekken een zware wissel op de prestaties.
  3. De meeste fondsmanagers hebben het vermogen niet, of missen de informatie, om consistent de winnaars te selecteren.
  4. Fondsmanagers hebben de neiging hun strategie te verliezen, wat leidt tot underperformance. Ongeveer de helft van de fondsen wijzigt de beleggingsstrategie tijdens een vijfjaarlijkse beleggingshorizon.
  5. Fondswinnaars zien vaak een instroom van geld na het neerzetten van goede prestaties, wat weer kan leiden tot underperformance. Resultaten uit het verleden bieden dus geen garantie voor de toekomst.


Bij de Efficiënte Fonds Hypothese gaat het om de prestatie van het geheel van de passieve portefeuille. De beleggingsmethode omvat indexfondsen uit allerlei beleggingscategorieën. Door het gebruik te maken van index-trackers worden de valkuilen van actief beheer vermeden en biedt de portefeuille de meeste kans op succes.

Veel succes, actieve belegger!
Ferri heeft met Martin en Roth de prestaties van actief beheerde fondsen vergeleken met een All-Index Fund Portfolio. De resultaten zijn beschamend voor de aanhanger van actief beheer (zie tabel hieronder).Slechts 14% van de actief beheerde portefeuilles met vijf fondsen heeft bij toeval de kans om een samengesteld indexfonds te verslaan over vijf jaar. Op langere termijn wordt deze kans bijna nihil. De kans bestaat dus wel dat een beleggingsfonds het beter doet, maar de strategieën die het beter doen worden naarmate de tijd verstrijkt minder.

Ferri ziet geen enkele reden om het risico te nemen en je geld actief te laten beheren. De Efficiënte Fonds Hypothese is de beste garantie voor een belegger om succes te behalen met de portefeuille, stelt de voorvechter van indextrackers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Duurzaam beleggen