Dividenden op recordhoogte

Dividenden stegen in het tweede kwartaal met 11,7% naar een nieuw record van 426,8 miljard dollar, zo blijkt uit de Global Dividend Index van Henderson Global Investors.

Dividenden stegen in het tweede kwartaal per saldo met 11,7% (jaar op jaar) naar een nieuw record van 426,8 miljard dollar, zo blijkt uit de Global Dividend Index van Henderson Global Investors (HGDI).

Deze stijging staat gelijk aan een heel jaar aan Japanse dividenden. Het onderliggende beeld, exclusief buitengewone dividenden, liet een al even bemoedigende stijging van 10,2% zien.

De HHGDI steeg van 151,6 eind maart naar een stand van 157,8 eind juni. Dit betekent dat de dividenden over de afgelopen twaalf maanden 57,8% hoger zijn dan in het basisjaar 2009.

Wat valt er verder op?

 • Ontwikkelde markten zijn verantwoordelijk voor sterke groei van inkomsten uit aandelen.
 • Sterkste groei dividenden in Europa en Japan; beide regio's stijgen met bijna 20%.
 • De VS stijgen 13,8% jaar op jaar, waarbij behalve mijnbouw elke sector in de lift zat.
 • Dividenden uit opkomende markten dalen met 14,6%.
 • Frankrijk top, Duitsland flop

  Het tweede kwartaal is voor dividendbeleggers van groot belang, omdat in deze periode bijna tweevijfde deel van het jaarlijkse dividendtotaal wordt uitgekeerd. De sterke groei was daarom zeer bemoedigend.

  • Europese bedrijven keerden 153,4 miljard dollar uit, een nominale stijging van 18,2%, met Frankrijk, Zwitserland en Spanje als koplopers.
  • Franse dividenden stegen nominaal met 30,3% jaar op jaar omdat de financiële sector in Frankrijk in rustiger vaarwater kwam en Orange zijn dividenduitkeringen hervatte.
  • Daarnaast keerden alle Spaanse bedrijven zowel in dollars als euro meer uit.
  • Duitsland bleef achter bij de andere Europese landen met een stijging van slechts 3,9% door grote dalingen bij Deutsche Telekom en E.ON.
  • Ook Telecom Italia keerde minder dividend uit, waardoor ook de bijdrage van Italië teleurstelde.

  Dividenden Nederlandse bedrijven

  • In Nederland stegen in het tweede kwartaal de dividenduitkeringen nominaal met 13,5 % naar 5,7 miljard dollar. Hiervan was 2% te danken aan indexwijzigingen en 5% aan de gunstige valuta-effecten van de euro ten opzichte van de dollar.
  • Bijna 7% van de nominale stijging kwam dus van de reële groei van de bedrijven zelf – een uitstekende prestatie!
  • Philips keerde het hoogste dividendbedrag van 1 miljard dollar uit.
  • Unilever en Aegon keerden ook meer dividend uit, terwijl AkzoNobel teleurstelde.

  En de rest van de wereld

  • Ook Japan liet een overtuigende groei zien: een stijging van 18,5% naar 25,2 miljard dollar. Nu de scherpe jaar-op-jaardalingen van de yen afnemen, doen valuta-effecten nog maar weinig afbreuk aan het Japanse totaal.
  • De VS bleven sterk (13,8%).
  • In opkomende markten daalden de dividenduitkeringen in het tweede kwartaal met 14,6% in dollars. Opkomende markten bleven achter bij ontwikkelde markten, waarbij de dalingen werden verergerd door indexwijzigingen en fors lagere wisselkoersen. Over de eerste helft van het jaar groeiden dividenden nominaal met 18,4%, de snelste groei over een half jaar sinds 2011. In 2011 was de helft van de groei afkomstig van de invloed van de zwakkere dollar, maar dit jaar was de groei grotendeels te danken aan bedrijven die hun dividenden verhoogden en slechts in geringe mate aan gunstige valuta-effecten.
  • Wereldwijd bleven de wisselkoersen volatiel. Onderzoek van Henderson toont echter dat valuta-effecten op middellange termijn slechts een geringe rol spelen. Over de afgelopen vijf jaar waren valuta-effecten goed voor slechts 1,4% van het totaal van 4,5 biljoen dollar aan dividendinkomsten. In het laatste kwartaal bedroeg het valuta-effect slechts 1,5%, doordat sommige valuta's daalden ten opzichte van de dollar en andere stegen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?