Nieuws

Klein is beter onder hedgefondsen

Kleine hedgefondsen doen het structureel beter dan de grote jongens, zowel voor als na de crisis presteerden zij beter

Er is al meer onderzoek naar gedaan, naar de relatie tussen assets under management en toekomstige rendementen. Er lijkt veel bewijs voor te zijn dat de kleinere hedgefondsen met goede prestaties snel geld aantrekken en daarmee hun prestaties zien kelderen.

AllAboutAlpha heeft een breed onderzoek gelanceerd en bijna 3000 equity long/short fondsen geanalyseerd. Daarbij hebben ze zich alleen gericht op fondsen met een long/short strategie, alleen de rendementen in de periode van onderzoek tellen mee en de fondsen zijn ingedeeld naar fondsbeheerder en niet naar beleggingscategorie. Hierbij maken de onderzoekers onderscheid tussen grote en kleine firma’s. De kleine beheren 50 tot 500 miljoen dollar aan long/short posities en de groten beheren meer dan dat.

En wat blijkt? De kleine fondsen doen het structureel beter dan de grote jongens.
De kleine fondsen presteren aanzienlijk beter dan de grote fondsen, zowel voor als na de crisis. De mindere prestaties tijdens de crisis waren volledig in lijn met de grote fondsen. De betere prestaties waren volledig te danken aan alpha, niet aan beta.

Uit onderstaande grafiek blijkt het rendement van de kleine fondsen op 7,56% per jaar uit te komen, ruim boven de grote tegenspelers. De grafiek toont het rendement over de afgelopen tien jaar.Verder blijkt uit het onderzoek dat de kleinere fondsbeheerders het vooral voorafgaand en na de crisis goed deden. Tijdens de crisis deden zij echter niet onder voor de grote spelers op het veld. Dit kan wijzen op een superieur risicobeheer in de kleine huizen.De outperformance is vooral toe te schrijven aan alpha en niet aan beta. Onderstaand schema zet de alfa van de kleine portefeuilles af tegen de grote portefeuilles over een periode van tien jaar. Het verschil in prestaties komt dus niet door het nemen van meer risico.


Getalenteerde fondsbeheerders zijn eerder geneigd voor zichzelf te beginnen, dan dat zij werken voor grote fondshuizen. Verder hebben zij een beter speelveld met meer kansen. Ook voelen de kleinere huizen meer druk om te presteren. Dat zijn enkele mogelijke verklaringen voor de betere prestaties van de kleine fondsbeheerders.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus