Nieuws

Rentecurve gaat weer draaien

Wanneer precies is altijd lastig te voorspellen, maar volgens Capital Group komt er spoedig een einde aan de huidige omgekeerde rentecurve. Dat maakt vooral obligaties met een langere looptijd interessant.

De eerste 7,5 maanden van 2023 waren goed voor aandelen, en ook high yield bedrijfsobligaties hebben geprofiteerd van de meevallende groeicijfers in de Verenigde Staten. Er zijn voorlopig geen tekenen dat het economische tij keert. Toch blijft Capital Group in zijn laatste fixed income outlook voorzichtig.

De Amerikaanse vermogensbeheerder denkt dat we dichtbij een keerpunt zijn waarbij de rentecurve omdraait en de korte rente weer lager wordt dan de lange.

De rente op een Amerikaanse driemaandse staatslening ligt nu rond de 5,4%, ruim boven de 4,3% rente die beleggers ontvangen op een 10-jarige Treasury. Maar hoe lang blijft dat nog zo?

Timing is lastig

De timing is altijd lastig, maar historisch gezien duurt de periode met een omgekeerde rentecurve nu al behoorlijk lang. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er 10 periodes geweest met een omgekeerde rentecurve. Die duurden gemiddeld 8,7 maanden, terwijl we momenteel al op 11 maanden zitten. 

Dat is overigens geen record. Eind jaren 70 was er een periode met een inverse yieldcurve die 17 maanden duurde. 

Te optimistisch over groei

Capital Group sluit een zachte landing in de VS niet uit, maar de vermogensbeheerder vindt wel dat beleggers gemiddeld genomen te positief zijn over de economische vooruitzichten. Beleggers lijken ook weinig oog te hebben voor de zich slechter ontwikkelende Chinese en (in mindere mate) Europese economie.

"Beleggers zijn gemiddeld genomen te positief over de economische vooruitzichten"

Capital Group waarschuwt dat beleggers niet raar moeten opkijken als er opeens weer problemen opduiken bij banken of andere bedrijven die gevoelig zijn voor de gestegen rente. Het positieve daaraan is wel dat de inflatie omlaag wordt gedrukt tot meer acceptabele niveaus.

Meer duration

De belangrijkste tip van Capital Group is om nu te anticiperen op een afvlakkende en daarna omkerende rentecurve die zelfs behoorlijk stijl kan worden, want “elke inversie van de yieldcurve sinds de jaren 60 werd gevolgd door een snel oplopende curve zodra de VS in een recessie belandde”.

Dat komt neer op een obligatieportefeuille met geleidelijk meer duration (meer langlopende en minder kortlopende leningen).

Bij de bedrijfsobligaties verkiest Capital Group Investment Grade boven high yield. De hypotheekmarkt biedt ook interessante instapmogelijkheden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen