Nieuws

Aziatische obligaties zien groei

Veel beleggers willen graag gebruikmaken van het Aziatische groeipotentieel, en kijken naar obligaties uit die regio.

Veel beleggers willen graag gebruikmaken van het Aziatische groeipotentieel, en kijken naar staats- en bedrijfsobligaties uit die regio. Pimco gaat in op ontwikkelingen op het continent. De rendementen op deze activa zijn aantrekkelijker dan die van verschillende andere vastrentende sectoren wereldwijd.

De spreads op Aziatische obligaties liggen consequent hoger dan die van vergelijkbare bedrijven met een BBB rating in de VS. Het verschil groeide na de financiële crisis tot 134 basispunten, en was eind maart 87 basispunten. Voor de crisis was er bijna geen verschil. 

De regio zal naar verwachting verantwoordelijk zijn voor de helft van het wereldwijde bbp. Aziatische banken bezitten ongeveer de helft van alle valutareserves, waarbij een aantal landen er flink bovenuit steken. In tegenstelling tot de ontwikkelde economieën is het schuldniveau stabiel, en een stuk lager. De soevereine ratings zijn sinds 1999 dan ook gestegen.

Lokale groei
Helaas kunnen vermogensbeheerders niet direct investeren in de economische groei of het niveau van valutareserves. In plaats daarvan zijn er schatkistpapier en bedrijfsobligaties. Plaatselijke bedrijven profiteren van lokale groei of exporteren naar andere landen. Vanwege hun lage waardering zijn ook de Aziatische munteenheden interessant.

De Aziatische markten zijn divers en worden beïnvloed door de mondiale macro-economische omstandigheden. Daarom is het voor beleggers raadzaam te zoeken naar een vermogensbeheerder die inzicht heeft in wereldwijde macroprocessen, goede relaties onderhoudt met lokale belanghebbenden en ervaring heeft met portefeuillebeheer in lokale markten.

Pimco gelooft in de veerkracht van opkomende landen in Azië, staat daarom open voor uitbreiding van posities in hun staatsobligaties en hoogwaardige bedrijfsobligaties wanneer zich aantrekkelijke mogelijkheden voordoen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Brexit