Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Pas op met beleggen in CO2-vervuilers!

Aandelenkoersen kunnen wereldwijd met 30% dalen bij een stijging van de CO2-prijs met 100 dollar heeft Van Lanschot Kempen becijferd. Vooral hevige uitstoters van CO2 lopen enorme financiële risico's.

Gegeven dat de opwarming van de aarde steeds sneller verloopt, heeft Van Lanschot Kempen de raming voor de CO2-prijsstijging in haar basisscenario verhoogd van 75 dollar (van een jaar geleden) naar 100 dollar.

Een jaar geleden gaf het model aan dat een stijging van 75 dollar de wereldwijde aandelenwaarderingen met 4-20% zou doen dalen. In de nieuwste analyse stelt Van Lanschot Kempen in het basisscenario een prijsstijging van 100 dollar per tCO2 op de Scope 1- en 2-emissies van vervuilende bedrijven voor. Hierdoor kan de waarde van aandelen wereldwijd met gemiddeld 6% dalen en die van Europese aandelen (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) met 9%.

Als de CO2-prijs zou worden toegepast voor de scope 1-, 2-en 3-uitstoot van vervuilers, dan zouden de aandelenkoersen gemiddeld met 30% dalen.  

Grote marktverschillen

Het effect van hogere CO2-prijzen verschilt echter sterk per markt. Duurzame indices ondervinden veel minder negatieve gevolgen dan hun traditionele tegenhangers. Europese aandelen (inclusief Verenigd Koninkrijk) worden meer getroffen door een Scope 1-3-belasting (30%) dan een duurzame portefeuille die bijvoorbeeld is belegd in een index van op duurzaamheid gescreende Europese aandelen (3%). 

Impact van stijging van de wereldwijde CO2-prijs met 150 dollar

Waarschijnlijk is een stijging van de gemiddelde wereldwijde CO2-prijs met 100 dollar niet voldoende om de doelstellingen van Parijs te halen. Van Lanschot Kempen is van mening dat de prijs in ontwikkelde landen moet stijgen met 150 dollar om de doelstellingen van Parijs te halen. De huidige beloften van overheden lijken hierin niet te voldoen.  

Een prijsstijging van 150 dollar per tCO2 op Scope 1- en 2-uitstoot van vervuilende ondernemingen kan de waarde van wereldwijde aandelen met gemiddeld 9% doen dalen en kan tot gevolg hebben dat Europese aandelen 13% minder waard worden. Als de belasting wordt toegepast op scope 1-, 2- en 3-uitstoot van ondernemingen, kunnen aandelen wereldwijd gemiddeld 43% minder waard worden en kunnen de aandelenkoersen in Europa 44% dalen. 

Opnieuwe verschilt het effect per markt. Duurzame indices blijken aanzienlijk beter beschermd tegen de schokken van een klimaattransitie. De wereldwijde duurzame aandelenindices dalen bijvoorbeeld met 6-9% en de Europese duurzame indices met 4%.

 

Kies voor een passende duurzame benchmark

Van Lanschot Kempen: "Ons onderzoek geeft aan dat de kosten en voordelen van decarbonisatie nog niet volledig in de aandelenmarkten zijn opgenomen. Langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen, moeten hun aandelenportefeuilles herpositioneren om deze beter bestand te maken tegen veranderingen in de CO2-beprijzing en regelgeving. Dit kan betekenen dat ze minder moeten gaan beleggen in standaardindices of dat ze alternatieve duurzame benchmarks moeten gaan volgen.

Zoals de analyse aangeeft, is een index die bestaat uit ondernemingen die voorlopen op het gebied van duurzaamheid of de energietransitie, beter beschermd tegen de risico’s van een hogere CO2-prijs.

De keuze van een passende duurzame benchmark voor een wereldwijde aandelenportefeuille kan het CO2-prijsrisico met 70-80% verminderen. Voor een Europese aandelenportefeuille kan dit risico worden verminderd met 90%." 

Kansrijke thema's

Thematische strategieën met een focus op schone energie, schoon water, voedselvoorziening en landbouwgrond zijn belangrijke allocaties voor de lange termijn die naar verwachting zullen profiteren van de klimaattransitie en die fysieke klimaatrisico’s zullen beperken. Dit geldt ook voor aanvullende beleggingskansen op het gebied van infrastructuur (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) en op impact gerichte private-equity-strategieën met een focus op disruptieve technologieën.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen