Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

"Winstverwachtingen nog altijd te hoog"

Vermogensbeheerder DWS verwacht niet dat bedrijven buitengewoon slechte derdekwartaalcijfers zullen presenteren, maar wel dat prognoses voor 2023 waarschijnlijk op grote schaal naar beneden worden bijgesteld.

Raken de cijfers over Q3 ondergesneeuwd door nijpendere zaken als de inflatie, de hoge rentes, valutavolatiliteit, energietekorten en de oorlog in Oekraïne die steeds grilliger verloopt? Dat is de vraag die DWS zichzelf stelt. Wat betreft de komende resultaten rekent de vermogensbeheerder op de nodige tegenvallers.

“De winstverwachtingen voor het derde en vierde kwartaal zijn nog altijd te hoog.” Toch verwacht DWS ook weer niet dat de winsten totaal instorten. Wel zullen volgens de vermogensbeheerder de consensusschattingen voor het komend jaar naar beneden worden bijgesteld. “De kans dat de winst van de bedrijven in de S&P 500 in 2023 lager uitvalt dan dit jaar, is groot.

Nog geen back to normal

In bovenstaande grafiek is goed te zien hoe de winstverwachtingen voor de komende twaalf maanden van bepaalde sectoren in de loop van het jaar zijn gewijzigd. De energiesector heeft met een winststijging van 160% voor heel wat opschudding gezorgd. Toch is dat met een gewicht van 5% binnen de index allemaal nog te overzien. Verder zijn alleen de ramingen voor industrials en basismaterialen hoger dan aan het begin van het jaar, terwijl de prognoses voor alle andere sectoren naar beneden zijn bijgesteld. De zwaarst getroffenen zijn bedrijven in de communicatiedienstensector.

Dit alles heeft geresulteerd in een totale neerwaartse bijstelling van zo’n 2%. "Al met al zijn analisten dus niet al te terughoudend geweest met hun bijstellingen.”

De cijfers in reële termen, dus gecorrigeerd voor inflatie, zijn volgens DWS niet erg bemoedigend. “Daarnaast zullen de kwartaalcijfers vaker moeten worden aangepast wegens de fluctuerende wisselkoersen. Voor de beleggers bemoeilijkt dat de jaar-op-jaarvergelijkingen. Ook voor bedrijven is het een onzekere factor. Voor beleggers ligt een terugkeer naar normale omstandigheden de komende maanden nog niet in het vizier.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen