Nieuws

Optimix gaat voor Japan

Optimix heeft Japanse aandelen bijgekocht. Het land heeft geen last van hoge inflatie of een energiecrisis die vooral Europa raakt. De zwakke yen pakt positief uit voor de Japanse exporteurs.

Soepel Japans monetair beleid gehandhaafd

De Bank of Japan maakte onlangs bekend dat het monetaire beleid de komende tijd ultra-soepel zal blijven. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en Europa loopt de inflatie in Japan met slechts 2,6% (nog) niet de spuigaten uit. Japan heeft minder last van de energiecrisis dan Europa en ook de woonlasten stijgen er minder snel dan in Europa en de Verenigde Staten. Bovendien subsidieert de Japanse overheid naar schatting 50% van de goederen en diensten die in de consumentenprijsindex zijn opgenomen.

Na het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel eind jaren tachtig is de rol van de overheid in Japan fors toegenomen. Diezelfde overheid leent dan ook al jaren tegen zeer lage rentetarieven. Ook dit jaar komt de rente in Japan nauwelijks van haar plaats. De Bank of Japan heeft haar beleidsrente niet verhoogd en gaat stug door met het opkopen van staatsobligaties.

"Ook dit jaar komt de rente in Japan nauwelijks van haar plaats"

De yen staat wel onder druk

Toch hangt aan het soepele monetaire beleid in Japan wel degelijk een prijskaartje. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, loopt voor op de ECB als het gaat om renteverhogingen en balansafbouw. Dat zien we terug in de waardedaling van 12% van de euro ten opzichte van de dollar. De Japanse valuta werd echter nog minder waard ten opzichte van de dollar, zo’n 20%. Ten opzichte van de euro verzwakte de yen dan ook met circa 8%. De koopkracht van Japanners in het internationale speelveld neemt dus af.

Keerzijde is echter dat exporteurs profiteren van de zwakke yen. Japan kent nogal wat ondernemingen die hoogwaardige producten exporteren, denk bijvoorbeeld aan Hitachi, Komatsu en autofabrikanten als Toyota en Honda.

"Japanse exporteurs profiteren van de zwakke yen"

Japan heeft geen Europese problemen

Optimix verwacht dat de inflatiecijfers in de Eurozone en de Verenigde Staten de komende maanden iets lager zullen uitvallen. Dit geeft centrale bankiers de ruimte om hun toon wat te matigen en het zou ook wat lucht aan de yen kunnen geven. Daarnaast zal de winst van de grote Japanse exporteurs de komende tijd toenemen.

Bovendien heeft Japan weinig hinder van de oorlog in Europa en de energiecrisis die Europa een kille winter kan bezorgen bezorgen. Op basis van bovenstaande lijkt het de vermogensbeheerders van Optimix aannemelijk dat Japanse aandelen de komende maanden bovengemiddeld zullen renderen.

"Het lijkt Optimix aannemelijk dat Japanse aandelen de komende maanden bovengemiddeld zullen renderen"

Meer Japan, minder Europa

De uitbreiding van Japanse aandelen in de portefeuille van Optimix is betaald door Europese aandelen te verkopen. In Europa zal de energiecrisis de grootste impact hebben, zo verwachten de vermogensbeheerders van Optimix, en zal het recessierisico hoger zijn dan in andere regio’s. Vandaar.

Naast Japanse aandelen heeft Optimix ook aandelen van ondernemingen die zich bezighouden met verduurzaming en van ondernemingen uit de grondstoffensector bijgekocht.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie