Nieuws

Defaults zijn ditmaal niet het probleem

Recessies gaan vaak gepaard met oplopende wanbetalingen bij high-yieldobligaties. Aegon AM geeft vijf redenen waarom een faillissementsgolf ditmaal kan meevallen.

Donkere wolken pakken zich samen boven de economie. Analisten zien een steeds grotere kans op een recessie in de VS en Europa. Europa is er wat dat betreft nog wat erger aan toe door de afhankelijkheid van Russisch gas.

Wat zijn de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven? Krijgen we een golf aan bedrijfsfaillissementen, of valt het mee? Dat is het onderwerp van een recente paper van Aegon Asset Management over Credit cracks: high yield fundamentals and default risk.

Nu heel weinig wanbetalingen

Aegon AM denkt dat het per saldo mee zal vallen. Het aantal faillissementen zal stijgen. Dat kan bijna niet anders, want de huidige 2% defaults bij Amerikaanse high-yieldobligaties is nu extreem laag. Maar Aegon AM verwacht geen piek van boven de 8% zoals bij voorgaande recessies het geval was. In 2009, tijdens de kredietcrisis, was het percentage wanbetalingen zelfs meer dan 14%.

Aegon AM is om vijf redenen optimistisch

1. Winstgevendheid

Bedrijven zijn goed uit de coronacrisis gekomen. Veel bedrijven zijn weer winstgevend, sommige zelfs heel erg. Dat betekent dat de meeste bedrijven geen moeite hebben om de rentelasten te betalen. De zogenoemde interest coverage ratio is hoog.

2. Kleine hefboom

Bedrijven die als eerste in de problemen komen, hebben vaak een zwakke balans. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is dan niet in orde. Daar is nu bij het gros van de bedrijven geen sprake van. Bedrijven hebben het economisch herstel in 2021 over het algemeen goed gebruikt om hun balans te versterken. De leverage in de VS is zelfs historisch laag.

3. Minder herfinancieringen

Het aflopen en oversluiten van obligaties kan problemen opleveren als er daardoor een hogere rente moet worden betaald en/of als een bedrijf in de rode cijfers is beland. Het positieve voor obligatiebeleggers is dat er relatief weinig bedrijven op zoek moeten naar herfinanciering.

4. Meer upgrades dan downgrades

Kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Fitch en S&P houden zich (nog) koest. Het aantal upgrades is groter dan het aantal downgrades. Dat kan veranderen als de recessie uitbreekt, maar voorlopig is er wat betreft de credit ratings geen vuiltje aan de lucht.

5. Betere kwaliteit

Het aandeel van de relatief veilige high-yieldobligaties is de laatste 15 jaar toegenomen, terwijl het riskante Caa-papier en lager is gekrompen. Met andere woorden,het gemiddelde kredietoordeel binnen high-yield is sterk verbeterd. Voor beleggers is dat prettig, want ze hebben keuze genoeg, ook bij de obligaties die nu al hoge rentevergoedingen opleveren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen