Nieuws

"Aantal nieuwe banen in de VS pleit niet voor soepeler rentebeleid"

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen bespreekt het Fed-beleid, de spanningen over Taiwan en de Chinese economie. De markt krijgt deze week een aantal belangrijke cijfers te verteren.

"Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van de maand juli blies alle verwachtingen omver: geen 250.000 nieuwe banen zoals verwacht, maar 528.000. Daarnij nam het gemiddelde uurloon met 0,5% toe tegenover de voorgaande maand. Sinds januari hebben we een dergelijk momentum niet meer gehad. Het gemiddelde uurloon ligt nu 5,2% hoger dan een jaar geleden, waarbij werknemers ook langere werkweken maken en de Amerikaanse arbeidsmarkt vooralsnog gespannen blijft. Die arbeidsmarkt moet volgens de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) toch enigszins afkoelen, voordat de inflatie lager gaat.

De reactie van de financiële markten was een logische. De Amerikaanse langetermijnrente ging 16 basispunten hoger, tot 2,84%. Aandelenbeurzen vielen terug. Vooral de rentegevoelige groeiaandelen van de Nasdaq (-0,78%) hadden het moeilijk. Beleggers hadden de afgelopen weken geanticipeerd op een minder streng monetair beleid. Slecht economisch nieuws gaf men daarom een positieve draai mee, want de verwachting was dat dit de Fed wat milder zou stemmen over de (geplande) monetaire verstrakking c.q. over verdere renteverhogingen. Met het bestrijden van de inflatie wil de Fed immers de economische groei niet al te zeer schaden.

Deze redenering van beleggers werd onderuitgehaald door het sterke arbeidsmarktrapport. Een arbeidsmarktrapport als dit wijst op een prima draaiende economie en pleit eerder voor een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten in september dan voor een voorzichtiger stap in het bestrijden van de inflatie.

Luc Aben

Luc Aben

Wachten op nieuwe inflatiecijfers

Fed-bestuurders stonden afgelopen week al in de rij om te benadrukken dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het optrekken van de tarieven, ofwel om de markt alvast te waarschuwen dat ook in september een stijging van 75 basispunten best weer mogelijk is. De uitspraken remden ook de fantasie van financiële markten dat de Fed vanaf medio 2023 de renteteugels best weer eens zou kunnen laten vieren.

"Een stijging van 75 basispunten in september is best weer mogelijk"

Bijzondere aandacht gaat aankomende woensdag dan ook uit naar de nieuwe inflatiecijfers van de Amerikaanse consumentenprijzenindex (CPI). Door de lagere olieprijs kan het maand-op-maand-verloop van de totale inflatie enig momentum verliezen, maar of dat ook al doorsijpelt in de kern-inflatie is twijfelachtig.

De lagere olieprijs kan wél doorsijpelen in de inflatieverwachtingen van de Amerikaanse consument, waarover de vertrouwensindex van de University of Michigan komende vrijdag meer duidelijkheid geeft. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf twee maanden geleden aan dat dit één van de parameters is waar hij en zijn collega’s in de bestuurskamer naar kijken.

Opvallend in dit kader was de sterke groei van het consumentenkrediet in juni: met $ 40 miljard werd de voorziene $ 27 miljard ruim verslagen. Amerikanen leenden stevig voor de aankoop van auto’s bijvoorbeeld. Het geeft aan dat de burger bereid is meer schuld op zich te nemen om zijn uitgaven te financieren. Iets wat weer haaks staat op het huidige lage consumentenvertrouwen. Automobilisten merken de goedkopere brandstof onmiddellijk aan de pomp.

Chinese groei voldoet niet

Beleggers leggen de nieuwe geopolitieke broeihaard, Taiwan, naast zich neer. De economische impact van de door China afgekondigde sancties zijn verwaarloosbaar. Zowel voor Taiwan, als voor China zelf. Belangrijke sectoren, zoals microchips, werden ontzien. Logisch want de economische belangen zijn te groot om die zomaar te grabbel te gooien. Verder was de blokkering van internationale vaarroutes door China’s militaire oefeningen te kortstondig om ernstige problemen in de aanvoerketens te veroorzaken.

Met het oog op de langere termijn herinneren de huidige spanningen wel aan de kwetsbaarheid van die aanvoerketens. En zijn ze wellicht een impuls om deze te hertekenen. Minder vanuit het uitgangspunt just in time, maar eerder met meer buffers, just in case. Verder werkt de Chinese agressie voor het internationale bedrijfsleven niet uitnodigend om het land als vestigingsplaats te kiezen.

"De huidige spanningen herinneren wel aan de kwetsbaarheid van die aanvoerketens"

Komende donderdag verwachten we nieuwe cijfers over de kredietverlening in China. Zoals we de afgelopen weken al regelmatig aanstipten, hebben we best veel vraagtekens over de Chinese economie. De kredietverlening zal daar naar verwachting geen verandering in brengen: nog geen versnelling van de groei in zicht. Zoals vanochtend ook al werd geïllustreerd door de matige importcijfers voor juli: +2,3% (jaar-op-jaar). De export hield zich beter (+18%), maar zal de komende maanden wellicht last krijgen van de vertraging in de wereldwijde vraag.

"Het groeitempo van de Chinese economie komt in 2022 mogelijk uit op 4%"

Het groeitempo van de Chinese economie komt in 2022 mogelijk uit op 4%. Dat voldoet niet aan de doelstelling van 5,5%. Om iedereen in het land tevreden te houden zal de groei omhoog moeten, de sterk opgelopen jeugdwerkloosheid is bijvoorbeeld een issue."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie