Nieuws

Goud: Meer kansen dan risico's

WisdomTree is positief over de vooruitzichten voor goud. Het basisscenario gaat uit van ruim 20% winst dit jaar. In het slechtste geval komt de fair value iets lager uit dan de huidige prijs van ongeveer 1840 dollar per ounce.

De goudprijs is dit jaar een oase van rust in vergelijking tot de rest van de financiële markten. Kort na de Russische aanval op Oekraïne was er even een piek, maar daarna viel de koers terug tot het niveau van een jaar geleden. 1850 dollar per troy ounce is ongeveer het gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Kunnen beleggers daar blij mee zijn? WisdomTree vindt het teleurstellend. Gezien de extreem hoge inflatie had goud het volgens de vermogensbeherder eigenlijk een stuk beter moeten doen.

Ondanks het feit dat WisdomTree het belang van de inflatie de laatste jaren al heeft afgewaardeerd, blijft het model aangeven dat de goudprijs hoger moet liggen.

15 jaar goudprijs

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Oorlog en obligaties

Het inflatieniveau is natuurlijk niet het enige dat de goudprijs bepaalt. Een andere factor die historisch gezien in het voordeel werkt, zijn geografische risico’s. De aanslagen van 9/11 waren een goed voorbeeld. Hetzelfde geldt voor de oorlog in Oekraïne. Alleen was het effect van Oekraïne van korte duur. Ook op basis daarvan is de goudprijs volgens WisdomTree verrassend laag.

"Gezien de extreem hoge inflatie had goud het eigenlijk een stuk beter moeten doen"

Daar staat tegenover dat goud ook een sterke correlatie heeft met obligaties. Als de obligatiekoersen dalen (en de rente stijgt) dan heeft dat meestal een negatieve impact op de goudprijs. Aangezien de obligatiekoersen dit jaar zwaar onder druk liggen, had vanuit dat perspectief de goudprijs juist iets lager moeten liggen dan nu het geval is. 

Er zijn met andere woorden elkaar tegenwerkende krachten aan het werk. 

Omgekeerde rentecurve

De markt voor korte en langlopende staatsobligaties is nog een geval apart.

We hebben de afgelopen maanden de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties zien oplopen. Dat is normaal gesproken negatief voor de goudprijs omdat langlopende Amerikaanse staatsobligaties (treasuries) gelden als concurrent van goud.

Daar staat tegenover dat de rente op kortlopende treasuries (2 jaar) nog harder is gestegen dan de lange rente. Mocht het zo zijn dat de korte rente zo snel stijgt dat deze de lange inhaalt – een inversed yield curve - dan verwacht de markt dat er een recessie aan komt, en dat kan weer goed zijn voor de goudprijs. 

Een inversed yield curve is overigens niet altijd positief voor goud. Het geldt alleen bij stijgende rentestanden. Als de tienjaarsrente sneller daalt dan de tweejaarsrente, wat ook leidt tot een omgekeerde rentecurve, dan ontbreekt de steun voor goud.

Drie scenario's

Per saldo is WisdomTree positief over goud. De prijs zou momenteel op basis van het fair value model ongeveer 20% hoger moet liggen. Wat betreft de toekomst ziet WisdomTree drie scenario’s:

  1. Consensus: inflatie gaat dalen, maar blijft nog geruime tijd boven de doelstelling van centrale banken. De dollar zakt iets in waarde tegenover andere munten zoals de euro. De rente op een 10-jarige treasury tendeert naar 2,5% (nu ongeveer 2,8%). Goud stijgt 20% in waarde. De fair value voor aan het eind van dit jaar is 2250 dollar per ounce.
  2. Bullish: In dit scenario is de inflatie door problemen in de aanbodketen veel hardnekkiger. Ook aan de oorlog in Oekraïne lijkt maar geen einde te komen. Ondanks de inflatie wordt de Fed toch minder havikachtig, omdat de zorgen over een economische recessie de overhand krijgen. Dat zorgt voor een depreciatie van de dollar. De lange rente daalt tot 2%. Nu is er veel dat in het voordeel werkt van goud. De fair value komt eind dit jaar uit op 2500 dollar per ounce.
  3. Bearish: De Amerikaanse Fed blijft vol op de monetaire rem trappen. De lange rente loopt op tot 3,5%, maar het goede is dat de inflatie onder controle komt. Dat maakt obligaties dus aantrekkelijk en ook de dollar heeft de wind mee. Als de oorlog in Oekraïne ten einde komt, dan valt ook nog de geopolitieke bonus voor goud weg. In dit geval zakt de fair value voor eind dit jaar weg tot 1810 dollar per ounce.

Lees ook: de twee kanten van goud volgens ACTIAM

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie