Nieuws

Schroders fan van Amerikaanse smallcaps

Schroders is positief over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Dit keer zijn het vooral de smallcaps die daarvan profiteren en minder de largecaps, zo verwacht de Britse vermogensbeheerder.

Er zijn beleggers die nooit tegen de VS zullen wedden. Warren Buffett is een bekend voorbeeld. Zijn bedrijf Berkshire Hathaway belegt slechts sporadisch buiten de VS. De top 10 holdings zijn 100% Amerikaans van Apple, Bank of America en Coca-Cola tot Moody’s en Verizon. 

Maar niet alle vermogensbeheerders zijn even enthousiast. De hoge inflatie, stijgende rente, krappe arbeidsmarkt, en hoge koersen van technologieaandelen baren zorgen. Daar staat tegenover dat de economische groei relatief hoog is.

Koopkracht

Dat laatste is voor Schroders doorslaggevend. De Britse fondsbeheerder verwacht dat de groeiende koopkracht van consumenten, hoge bedrijfsinvesteringen en overheidsbestedingen nog jaren voor extra groei kunnen zorgen.

De verwachting is bovendien dat de groei breder gedragen zal worden. Schroders stelt dat het de laatste tien jaar vooral de Federal Reserve is geweest die de groei op peil heeft gebracht. De komende jaren nemen de overheid, consumenten en bedrijven het stokje over.

Meer investeringen, minder dividend

Schroders verwacht bij de consumenten een verschuiving van de uitgaven aan goederen richting diensten. Het interen op spaartegoeden zal waarschijnlijk plaatsmaken voor meer leningen.

Bij bedrijven is de verschuiving nog groter. Die investeren al jaren weinig in kapitaalgoederen. Bedrijfswinsten werden vooral gebruikt om eigen aandelen in te kopen en dividenden uit te keren. Schroders gaat ervan uit dat dit gaat veranderen, mede onder druk van de overheid die vindt dat de VS minder afhankelijk moeten worden van buitenlandse toeleveranciers.

Smallcaps

Al deze ontwikkelingen samen zijn volgens Schroders vooral gunstig voor kleine en middelgrote bedrijven, die de laatste jaren op de beurs achter zijn gebleven bij de largecaps. Historisch gezien zijn small caps zelfs erg goedkoop, volgens Schroders.

De beursrisico's vergeet Schroders natuurlijk ook niet. De hoge inflatie kan voor veel bedrijven een probleem worden en dan met name voor diegene die hoge kosten niet kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Focus op winst

Schroders zal om deze reden de komende jaren vooral kijken naar de winstgroei van bedrijven en minder naar de omzetgroei.

Een stijgende rente zal ondertussen nadelig zijn voor bedrijven met veel schulden en hoge waarderingen. Ook dit is weer een voordeel van de smallcaps die daar volgens Schroders minder last van hebben.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie